Maken met Ruimtekoers

Bureau Ruimtekoers is het platform voor kunstenaars en ontwerpers, die werken aan participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Wij geloven in de kracht van de verbeelding die makers tot stand brengen bij maatschappelijke vraagstukken.

Samen relevant werk maken

Wij dagen onze makers uit om in een participatieve context aan slag te gaan. Tussen en mét inwoners en beleidsmakers werkt de maker aan tastbare toekomstbeelden gebaseerd op hun waarden, dromen en idealen. Het maakproces en de presentatie zijn zo participatief als mogelijk.

Een portret van Inwoners

Inwoners

Je werkt met inwoners die een volwaardige stem willen bij hun eigen leefomgeving

Een portret van Makers

Makers

Als maker breng je inwoners en beleidsmakers samen bij vraagstukken via jouw artistieke concept.

Een portret van Beleidsmakers

Beleidsmakers

Je werkt met beleidsmakers die participatie en inspraak willen bij vraagstukken in de leefomgeving

Hoe we werken en wat we makers bieden

Laten we samen aan de slag! Heb jij een mooi idee? Dan helpen we je graag verder. Wij begeleiden je op drie gebieden:

Artistieke begeleiding: Wij begeleiden jou bij de ontwikkeling van je praktijk via onze methode. Een van de programmamakers van Ruimtekoers begeleidt je inhoudelijk en duidt de context. Zodat je vooral kan maken en niet hoeft te ‘organiseren’.

Kennisdeling: Wij organiseren reflectie op jouw werkwijze en behaalde impact door publieke gesprekken te organiseren met publiek, professionals en wetenschappers in onze Akademie. En inzichten actief te delen in artikelen en essays.

Verankeren: Tegelijkertijd verankeren we jouw behaalde impact bij overheden en beleidsmakers. Zo werken we ook aan de verankering van het waardevolle perspectief dat kunstenaars en ontwerpers brengen bij vraagstukken.

Dankzij de begeleiding van het team van Bureau Ruimtekoers werd ik uitgedaagd mijn eigen maakproces in een participatieve context te gieten. Dat was heel waardevol omdat ik zo in direct contact stond met potentiële eindgebruikers van mijn ontwerpen. Bovendien ontdekten we samen wat hun behoeften zijn die ik vervolgens weer kon vertalen naar mijn ontwerpen én naar beleidsmakers. Om zo op verschillende niveaus impact te maken.

Pauline van Dongen

Wil jij samen met ons maken?

Neem dan contact op met programmamaker Yosser

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2023 Bureau Ruimtekoers