Privacybeleid

Hier vind je de privacyverklaring van Ruimtekoers, geïnitieerd door Stichting Halfvol. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Halfvol.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Ruimtekoers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Halfvol, neem dan gerust contact op!

Doelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Halfvol. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Ruimtekoers stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Ruimtekoers. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Google Analytics: De website van Ruimtekoers verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 • Covid-19: Stichting Halfvol hanteert de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Uit de nieuwe noodwetgeving blijkt dat wij verplicht zijn om te vragen naar contactgegevens van deelnemers van workshops en bezoekers van activiteiten Deze gegevens kunnen worden ingezet voor bron- en contactonderzoek van de GGD. Het delen van deze informatie is op vrijwillige basis. Geef je toestemming dan is er altijd een mogelijkheid om deze toestemming in te trekken via ons algemene mailadres. Stichting Halfvol zorgt er voor dat gegevens die in dit kader worden geregistreerd alleen gebruikt worden voor deze bovenstaande doeleinden en slechts 14 dagen worden bewaard.

Ontvangers

De gegevens die Stichting Halfvol ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 • Mailchimp: De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Transip: De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die jij achterlaat op de website van Ruimtekoers zijn op de servers van Transip opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Halfvol, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar mail@ruimtekoers.nl.
 • Google Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Halfvol of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Ruimtekoers. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ruimtekoers privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Ruimtekoers ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Halfvol vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ruimtekoers. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Halfvol. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Halfvol vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Halfvol niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Stichting Halfvol jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mail@ruimtekoers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Stichting Halfvol verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ruimtekoers via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Halfvol de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Halfvol met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Stichting Halfvol behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Halfvol dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Halfvol te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Disclaimer

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Inhoud

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Stichting Halfvol spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons meteen weten. Dan kunnen we het corrigeren. Werkt iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alstublieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak.

Kaartverkoop, aanbiedingen, prijzen

Alle door Stichting Halfvol, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Stichting Halfvol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Stichting Halfvol en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde fysieke verkooppunten.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Halfvol behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Halfvol, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

© 2024 Bureau Ruimtekoers