Onze impact

Wij werken aan blijvende betrokkenheid van inwoners, beleidsmakers en makers bij de leefomgeving. Hoe we dat weten? Wij meten onze impact. Hieronder leggen we dat uit.

Wat is blijvende betrokkenheid?

Bureau Ruimtekoers werkt met participatieve ontwerpprojecten én gemeenschapskunst aan duurzaam draagvlak van inwoners, makers en beleidsmakers bij de leefomgeving. Wij organiseren dus géén eenmalige participatieprojecten, maar zorgen ervoor dat betrokkenen langdurig betrokken blíj́ven.

Meer weten over onze werkwijze?

Participatief ontwerp & gemeenschapskunst

In onze projecten staat een thema, vraagstuk of beleidsvraag centraal dat zich afspeelt in de leefomgeving. Zoals de energietransitie, geldzorgen of überhaupt het meedoen in je eigen wijk. Wij zorgen ervoor dat inwoners en/of beleidsmakers vanaf het begin betrokken zijn. Met kunstenaars en ontwerpers maken we vervolgens participatieve ontwerpprojecten én gemeenschapskunst die leiden tot zowel waardevolle inzichten voor het specifieke vraagstuk in de specifieke leefomgeving als mensen die langdurig betrokken willen en kunnen blijven. Twee voorbeelden:

Zonnestof

Bijvoorbeeld het project Zonnestof. Daarin maakte ontwerper Pauline van Dongen samen met inwoners van de wijk Immerloo een nieuw soort textiel met zonnecellen om je telefoon mee op te laden. Na het project zijn maarliefst 6 buren energieambassadeur geworden en helpen zij anderen met het aanmeten van een duurzame levensstijl en een energiezuinig huishouden.

Ontwerper Pauline heeft met de opgedane kennis haar technologische innovatie Zonnestof kunnen doorontwikkelen mét potentiële eindgebruikers. En gemeente Arnhem heeft akkoord gegeven op een nieuw project waarbij de inwoners een project voor kinderen hebben bedacht.

Ritueel Geopend

Of het project Ritueel Geopend. Daarin maakten ontwerper Tina Lenz samen met winkeliers van Winkelcentrum de Drieslag vlaggen om de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Na het project hebben de winkeliers de handen ineengeslagen en werken ze nu samen aan het opzetten van een winkeliersvereniging.

Ontwerper Tina Lenz heeft vanuit deze ervaringen haar eigen ontwerppraktijk versterkt met nieuwe ontwerpmethoden die zij toepast in andere projecten in heel Nederland. Gemeente Arnhem heeft nu beter contact met de winkeliers en samen werken zij aan ontwikkelplannen voor het gebied.

Empowerment via kunst en ontwerp

Met participatief ontwerp en gemeenschapskunst zorgen wij ervoor dat betrokkenen zowel de middelen hebben om langdurig mee te kúnnen doen, als dat zij gemotiveerd zijn om langdurig mee te wíllen doen. Zo empoweren wij de betrokkenen om zelfstandig mee te blíj́ven doen in zowel de leefomgeving als de culturele sector.

Meten is weten

Met een ’theory of change’ model meten we onze impact. Ons team van onderzoekers volgt onze projecten op de voet. Zij voeren participerende observaties uit, nemen interviews af met alle betrokkenen in verschillende stadia van het project en nemen gesprekken en enquetes af met partners en bezoekers. Zo verzamelen zijn ‘data’ over het project.

In besloten reflectiesessies per programma wordt de data geduid en vertaald naar inzichten op onze impactdoelstellingen. De sessies vinden plaats op de locatie van het project en duren vaak een middag. Het onderzoeksteam wordt daarbij ondersteund door professionals uit het veld zoals onafhankelijke onderzoekers, andere makers en professionals en adviseurs in de culturele wereld en het sociale of fysieke domein. Zo gebruikt het onderzoeksteam de gevonden ‘data’, concrete resultaten, om de behaalde impact te onderbouwen.

De inzichten die voortkomen uit de sessies kunnen direct toegepast worden in het vervolg van het project en worden besproken in onze Akademie. Waar we opnieuw met professionals de inzichten duiden.

Ontdek onze Akademie

Onze impact in de leefomgeving

Wij werken vanuit kunst aan participatie in de leefomgeving en bereiken doelgroepen die doorgaans door overheidsprogramma’s niet worden bereikt. We motiveren beleidsmakers de stem van deze doelgroepen serieus te nemen en zorgen voor langdurige betrokkenheid van iedereen bij het project en het vervolg.

Wij geven betrokkenen toegang tot de middelen die hen in staat stellen om mee te kúnnen doen

Met onze projecten versterken we bestaande netwerken en zetten waar dat nodig is nieuwe op door het leggen van nieuwe verbindingen. Hoe meer actieve netwerken, hoe meer sociaal draagvlak om langdurig betrokken te blijven.

Met onze projecten maken we ook middelen toegankelijk voor hen die dat nodig hebben. Zo delen we onze methode, kennis, eigen netwerk én hoe wij fondsen en financiering werven. Daarnaast organiseren we De Akademie, waar kennisdeling centraal staat.

Onze resultaten in 2021:

 1. 50% van de deelnemers of deelnemende organisaties was nog niet eerder betrokken bij maatschappelijke projecten in de eigen leefomgeving.
 2. 80% van de deelnemers heeft iemand ontmoet die zij nog niet kende.
 3. 75% van de betrokken organisaties ontvangt nieuwe aanmeldingen van leden of vrijwilligers.
 4. 965 mensen waren betrokken bij onze projecten

Wij motiveren betrokkenen en versterken hun bereidheid om mee te wíllen doen

Met onze projecten ontwikkelen betrokkenen sociale en creatieve competenties zoals veerkracht, zelfvertrouwen en mondigheid. Zij weten beter hun eigen positie te verwoorden en daarmee beter aan te geven wat zij belangrijk achten in de leefomgeving.

Met onze projecten verbeelden we samen met betrokkenen toekomstige scenario’s voor het vraagstuk. Door samen deze mogelijke scenario’s te ontwikkelen raken zij gemotiveerd zelf oplossingen aan te dragen.

Onze resultaten in 2021:

 1. 85% van de deelnemers ontwikkelen creatieve competenties zoals vakmanschap en presentatievaardigheden. En 80% van de deelnemers ontwikkelen sociale competenties zoals zelfvertrouwen, veerkracht en welbespraaktheid.
 2. 90% van de deelnemers hebben een positieve ervaring gehad met de presentatie of deelname aan kunst, cultuur en/of erfgoed
 3. 75% van de deelnemers heeft nieuwe kennis opgedaan of ideeën ontwikkelt en 100% daarvan geeft aan dat te willen toepassen of gebruiken.
 4. Sinds 2015 hebben 64 communities in Nederland onze aanpak en impact ervaren

Onze impact in de culturele sector

Door in de leefomgeving te werken aan kunst bereiken we doelgroepen die doorgaans niet door culturele instellingen of makers worden bereikt. Wij versterken de positie van makers door hen de kans te bieden direct met deze doelgroepen te werken. Kunst en cultuur worden op deze wijze een onderdeel van het dagelijks leven van mensen, in hun leefomgeving, op straat, doen ze mee en ervaren ze kunst en cultuur. Hoe meer kunst in het dagelijks leven is, hoe belangrijker en onmisbaarder kunst wordt, hoe weerbaarder de sector wordt.

De culturele sector versterken en weerbaarder maken

Met onze projecten ontwikkelen makers zoals kunstenaars en ontwerpers nieuwe succesvolle participatieve maakmethoden en weten deze duurzaam in te zetten bij andere projecten of thema’s. Zij maken kennis met andere kunst- en ontwerpprofessionals en wisselen kennis en ervaringen uit. Daarmee dragen zij bij aan het bredere discours van makers in Nederland en Europa.

Onze resultaten in 2021:

 1. 90% van betrokkenen hebben een positieve ervaring gehad met de presentatie of deelname aan kunst, cultuur en/of erfgoed
 2. 100% van de deelnemende makers geeft aan hun praktijk te hebben (door)ontwikkeld.
 3. 75% van hen geeft vaker participatieve projecten te willen organiseren en weet daarvoor middelen beschikbaar te maken.

Impact maken met de Ruimtekoersmethode

Afgelopen jaren hebben we samen met professionals, makers en inwoners de Ruimtekoersmethode ontwikkeld. Het meten van onze impact is daarbij een essentieel onderdeel. Wil je daar meer over weten?

Ontdek onze methode

Wil jij met kunst óók impact maken in de leefomgeving?

Laten we dan eens kennismaken. We leggen graag onze methode uit of helpen jou bij het meten en verantwoorden van jouw impact. Lijkt dat je wat? Neem dan eens contact op met hoofd onderzoek Sari Bouwmeester.

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst in de leefomgeving. We reflecteren publiekelijk op onze projecten zodat iedereen kan bijdragen aan de volgende stap. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2022 Bureau Ruimtekoers