Een inclusieve wijkaanpak

Wanneer ongelijkheid gekoppeld is aan maatschappelijke thema’s zoals inkomen, opleiding, nationaliteit of etniciteit manifesteren problemen zich ook in de leefomgeving zoals armoede, onveiligheid en criminaliteit. Er zijn veel zorgen om concentraties daarvan in specifieke wijken.

Perspectief op een beter leven

De aanpak is tweeledig, een verbeterde wijkaanpak en wijkvernieuwing Γ©n mensen perspectief geven op deelname aan de samenleving. Maar hoe zorgen we ervoor dat mensen die leven in armoede of jongeren die minder kansen ervaren onderdeel blijven van het gesprek om zo hun behoeften te delen? Wij organiseren gelijkwaardige gesprekken voor een inclusieve wijkaanpak.

Ontdek meer