De methode van Bureau Ruimtekoers

Als social designers maken we met ontwerpers en kunstenaars maatschappelijke vraagstukken toegankelijk. Daarvoor gebruiken we β€˜de Ruimtekoersmethode’. Een design thinking aanpak waarbij participanten tastbare oplossingen bedenken, maken en presenteren.

De methode in drie stappen:

  1. Analyse en duiding met antropologische methoden:
    Om het vraagstuk te duiden gebruiken ontwerpers en kunstenaars antropologische methoden om de bestaande sociale en maatschappelijke structuren in de leefomgeving te duiden.
  2. Oplossingen met speculatieve maak- en ontwerpmethoden:
    Mogelijke oplossingen worden verbeeld met speculatieve maak- en ontwerpmethoden. Zo is het meteen voor iedereen duidelijk of iets kan werken of niet.
  3. Aanzetten tot eigenaarschap via participatieve maak- en ontwerpmethoden:
    Betrokkenen voelen eigenaarschap over de oplossing omdat ze die zelf hebben ontwikkelt via participatieve ontwerpmethoden. Daarom leiden onze projecten altijd tot betrokkenheid en draagvlak.

Meer weten over de methode?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!