Van A tot Zuid, samen voor meer cultuur in Arnhem-Zuid!

Cultuur levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en steden. Alleen, in Arnhem is het culturele aanbod niet goed over de stad verdeeld. Daarom vraagt gemeente Arnhem aan Ruimtekoers haar te helpen bij het ontwikkelen van een culturele programmering mét inwoners en makers om behoeften voor cultuur inzichtelijk te maken.

Aanleiding:
Meer cultuur in Zuid!

Cultuur brengt mensen bij elkaar en versterkt de onderlinge verbondenheid. Onderzoek laat zien dat deelnemers aan cultuur sociale en creatieve competenties ontwikkelen, zoals: zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid. Met andere woorden: cultuur werkt!

Er zijn op dit moment weinig culturele voorzieningen in Arnhem-Zuid, terwijl daar meer mensen wonen dan Arnhem-Noord. Daarom is in het Arnhemse coalitieakkoord 2022 – 2026 afgesproken dat er meer ruimte voor cultuurparticipatie, -educatie en -presentatie komt in Arnhem-Zuid.

Opdracht aan Ruimtekoers

Maar hoe ziet die ruimte voor cultuurparticipatie, -educatie en -presentatie eruit? Om die vraag te beantwoorden heeft gemeente Arnhem aan Ruimtekoers gevraagd om met een ontwerpende aanpak te onderzoeken welke vormen van cultuurparticipatie, -educatie en -presentatie aansluiten op de behoeften van inwoners van Arnhem-Zuid.

Onze aanpak

Samen met tien Arnhemse kunstenaars en uiteenlopende inwoners bedenken, maken en presenteren we samen een proefprogrammering, gericht op participatie, educatie en presentatie. Daarmee laten we zien aan inwoners wat een culturele programmering in zuid zou kunnen zijn, én organiseren we een kwalitatief onderzoek naar culturele behoeften die zij hebben.

Kennismaken:
Er is al zo veel cultuur in Zuid!

Arnhem-Zuid is de plek waar wij als sinds 2017 zijn gevestigd waardoor we weten: Arnhem-Zuid biedt een schat aan verhalen, wensen, strubbelingen en dromen die het verdienen om verteld te worden. En dat gebeurt al, want Arnhem-Zuid broeit! Er is een Chinese dansgroep, een Afghaanse textielclub, een inclusieve theatergroep, een urban talentenprogramma … en nog zo veel meer. Dat is ons vertrekpunt!

Met tien makers aan de slag

Samen met gemeente Arnhem en culturele partners hebben we tien makers gevraagd of zij in vijf duo’s aan de slag willen in en met Arnhem-Zuid. Vanaf december zijn zij aanwezig en ontmoeten zij uiteenlopende Arnhemmers. Gebaseerd op die ontmoetingen geven zij iets terug aan Arnhem-Zuid. Een muziekstuk, een dans, een interventie, workshop of … totaal wat anders. Afhankelijk van hun maakproces.

Coachen naar de presentatie

Wij begeleiden de vijf duo’s in hun maakproces. Stellen contacten beschikbaar, organiseren gezamenlijke ontwerpdagen en trainingen, zorgen voor één op één sessies en werken zo met de makers toe naar de gezamenlijk presentatie op 21, 22 en 23 maart in Winkelcentrum Kronenburg, het centrum van Arnhem-Zuid.

Alles ligt nog grotendeels open

Het materiaal waarmee we werken, zit in de hoofden van mensen die we ontmoeten en spreken. Wij ‘plakken’ onze professie op wat we hier samen met bewoners ontdekken. Ik weet uit ervaring dat het hele mooie dingen oplevert. Vanaf waar we nu zijn, ligt alles nog grotendeels open. Ik heb het volste vertrouwen in de uitkomst, juist als we deze nu durven loslaten.

Jesse Laport

Behoeften?

Naast het coachen, volgen we de makers intensief. Zij gaan in gesprek met inwoners over hun culturele behoeften. Daarnaast nodigen we alle Arnhemmers uit langs te komen tijdens de presentatiedagen eind maart, waar we middels interactieve installaties en performatieve gesprekken opnieuw behoeften van inwoners voor cultuur inzichtelijk maken.

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Florien. Tot snel!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers