Soul Search City, jongeren maken de stad!

Er is een brief uit de toekomst bezorgd. De wijk is uit elkaar gevallen door een gebrek aan verbinding. Maar de wijk van de toekomst kan weer heel worden! Speel samen allerlei inwoners het Soul Search City spel en werk mee aan een Motie van Vertrouwen die de wijk en de stad haar bezieling terug geeft. Doe je mee?

Speel een spel voor en over je eigen stad!

Malburgen! Mooiste wijk van Nederland, toch? Of zie jij nog wel wat dingen die beter zouden kunnen? Doe mee met het Soul Search City Spel, een spel bedacht door jongeren voor de stad! Op 23 en 24 september testen vijf Arnhemse jongeren samen met kunstenaar Yasser Ballemans het levensgrote kunstzinnige spel: Soul Search City. Midden in de publieke ruimte van de wijk. Daarmee roepen zij op tot meer verbinding en dagen ze jou uit om samen vraagstukken in de stad en wijk op te lossen. 

Een vernieuwende vorm voor de dialoog over urgente vraagstukken

Dus, samen met de jongeren aan de slag, want zij hebben de toekomst! Alleen zelf ervaren ze maar weinig invloed op die toekomst. En dat kan anders! Met dit kunstzinnige Soul Search City spel willen de jongeren hun perspectief op het samenleven in onze stad voor eens en altijd de beleidskamers inbrengen. Met kunst- en spel-elementen geven zij de dialoog tussen hen en andere stakeholders over urgente vraagstukken op een vernieuwende wijze vorm.

Let op: presentatie verplaatst

Door persoonlijke omstandigheden is het project niet klaar in september. Jammer! We hebben er alles aan gedaan om het alsnog te presenteren. Nu verplaatsen we deze presentatie naar het voorjaar van 2023. Heb je je aangemeld? Dan krijg je persoonlijk bericht!

Doe je mee met de eerste editie van Soul Search City?

Aleks, Tristan, Laura, Riham, Zineb en Yasser nodigen jou samen met Bureau Ruimtekoers van harte uit om het spel voor het eerst te ervaren en samen mogelijkheden voor verdere toepassingen ervan te ontdekken! In twee uur maak je samen met stads- en wijkgenoten kennis met Arnhemse jongeren, hun ambities, en vooral hun ontwerp om de dialoog tussen generaties inwoners en beleidsmakers te versterken. 

Het vraagstuk

Jongeren in Malburgen ervaren een gebrek aan verbinding met hun wijk. Zij willen graag meer betrokken zijn bij hun leefomgeving, en daarmee ook bij de andere inwoners en generaties in Malburgen. De vijf jongeren nodigen per speelronde 12 Arnhemmers en Malburgers uit om samen het volgende vraagstuk te behandelen:

“Hoe zorgen we voor meer verbinding tussen generaties in Malburgen?”

Meedoen?

Heb jij als inwoner van Arnhem-Zuid en specifiek Malburgen wel wat in te brengen op dit vraagstuk? Wil jij één van de 12 deelnemers zijn? Meld je dan aan! Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. Je kunt je aanmelden via dit formulier.

We nemen nog contact met je op over de definitieve datum!

Aanleiding van Soul Search City

We zeggen het altijd: Jongeren hebben de toekomst. Maar daar ervaren zij zelf maar weinig invloed op. Zij willen door politici, ambtenaren, schooldirecteuren en andere stakeholders vaker dan eens in de vier jaar worden betrokken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Maar de ambtelijke taal, of ontmoetingen onder systeemplafonds, worden door de jongeren niet als uitnodigend ervaren.

Dat kan anders, ontmoet de jongeren!

Vijf Arnhemse jongeren hebben een levensgroot kunstzinnig spel bedacht en gemaakt, dat generaties inwoners en beleidsmakers uitnodigt voor een interactief gesprek over en met de stad. Een gesprek in de publieke ruimte, rondom urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals: zingeving, ongelijkheid, en klimaat, waarin alle perspectieven ruimte krijgen en gehoord worden, ook die van de jongeren. Zo roepen de jongeren op tot verbinding als belangrijkste waarde en willen zij hun perspectief op het samenleven in onze stad voor eens en altijd de beleidskamers inbrengen. Met kunst- en spelelementen hebben zij die dialoog over vraagstukken, tussen hen en andere stakeholders, op een vernieuwende en unieke wijze bedacht en uitgewerkt. Zo dagen zij het publiek uit om samen met hen de vraagstukken op te lossen. Doe je mee? Ontmoet hieronder de jongeren!

Ontmoet Laura

“Het is vaak lastig om ‘zomaar’ met mensen in contact te komen. Voor mijn gevoel heb je een reden nodig om comfortabel kennis te maeken. Mijn vader bijvoorbeeld, doet heel veel voor andere mensen en leert zo anderen kennen. Het spel kan ook zo’n comfortabele aanleiding zijn om mensen te ontmoeten.” Lees hier verder!

Ontmoet Riham

“Samen moeten we uitvinden en uitproberen wat werkt. Extra spannend vind ik dat we niet precies weten waar we naartoe werken, dat ontdekken we gaandeweg. En dat ik zelf invloed kan uitoefenen op de uitkomst, maakt het helemaal top.” Lees hier verder!

Ontmoet Tristan

“Ik ben best politiek actief. Mijn vader woont in Doorwerth en ik zit in de jeugdraad van de gemeente Renkum. Van daaruit organiseren we bijvoorbeeld projecten voor jongeren. Laatst hebben we een sportveld geopend voor jongeren in een minder bedeelde wijk, zodat ze daar een fijne plek hebben die uitnodigt om te bewegen.” Lees hier verder!

Ontmoet Zineb

“Veel jongeren sluiten zich niet zomaar spontaan aan bij iets wat ze niet kennen. Tenzij er een soort rolmodel is die het voortouw neemt. Ook ouderen, zeker met niet westerse achtergrond, komen niet zomaar de deur uit. Daarmee moeten we rekening houden als je ‘de hele buurt’ wil betrekken.” Lees hier verder!

Ontmoet Aleks

“We willen graag dat mensen meer één worden in de wijk. Maar heel eerlijk: ik ben daar wel een beetje sceptisch over. Maar ik ben heel enthousiast om met de game een poging te wagen. Alleen dan weten we of het echt lukt, toch?” Lees hier verder!

Ontmoet Yasser

“Met Soul Search City wil ik bereiken dat we – betrokken jongeren, samen met andere experts (ik benadruk: ándere experts, want jongeren zijn ook experts) – via spelsystemen tot oplossingen komen voor problemen in de wijk. De wijk nóg beter, leuker, leefbaarder maken. Die gelijkwaardigheid onder deelnemers vind ik heel belangrijk. We ontwerpen samen.” Lees hier verder!

Het ontwerp van Soul Search City

Het spel wordt in de buitenlucht gespeeld door 12 Arnhemmers. Van de wijkagent tot de buurvrouw en van de schooldirecteur tot de wethouder, samen behandelen zij een vraagstuk dat is ingebracht door een of meerdere jongeren. Denk bijvoorbeeld aan: hoe zorgen we voor meer voorzieningen in de wijk voor jong en oud? Onder de leiding van de jongeren gaan de deelnemers op zoek naar een antwoord. Het spel spelen duurt twee uur.

Motie van vertrouwen

Het doel is om met elkaar in verbinding en vanuit verschillende rollen en belangen tot een motie van vertrouwen te komen om het vraagstuk op te lossen. Wat constateert de groep, welke overwegingen spelen er en wie wordt er aangesproken om het probleem samen op te lossen?

Rollenspel

De kracht van het spel is dat deelnemers tijdelijk in de rol kruipen van een andere belanghebbende in de stad, zoals de ondernemer, de inwoner of de senior, en dat de verbeelding over oplossingsrichtingen in de deelnemers wordt aangesproken. Zo leren de deelnemers meer over de verschillende perspectieven en hoe er samen tot een oplossing gekomen kan worden. Bovendien worden er, door het spelen van het spel en het behandelen van het vraagstuk, nieuwe en duurzame verbindingen gelegd tussen de deelnemers.

Alternatief op traditionele gesprekken

Zo is het Soul Search City spel een alternatief op de traditionele vormen van gesprekken over stedelijke vraagstukken die vaak onder de systeemplafonds worden gevoerd. Een nieuwe methode om alle perspectieven serieus te nemen, écht te luisteren en vanuit ieders kracht te werken aan oplossingen. En een manier voor diverse jongeren om hun perspectief, en dat van anderen, naar voren te brengen op een volstrekt unieke manier.

Samen maken

Vanaf februari van dit jaar bedachten en maakten vijf jongeren, samen met kunstenaar Yasser Ballemans, het Soul Search City Spel. De jongeren kwamen in ‘sprints’ bij elkaar op diverse plekken in de Arnhemse wijk Malburgen, verkenden burgerschapsthema’s en testten onderdelen van het spel met elkaar en geïnteresseerden. Zij werden geholpen door experts op het gebied van architectuur, stedenbouw, politiek en impact.

Levensgroot spel

Samen met Kunstenaar Yasser Ballemans vertaalden de jongeren de ideeën naar een levensgroot spel voor de publieke ruimte. Handig te verplaatsen door de hele stad; met twee bakfietsen kan het spel op iedere plek worden gespeeld. Daar waar een vraagstuk urgent is, wordt het spel gespeeld, op plekken waar mensen boodschappen doen en naar school gaan.

Workshops van experts

Tijdens het maakproces doken de vijf enthousiaste jonge deelnemers, een aantal professionals en Yasser Ballemans samen in de wereld van stadsontwikkeling en onderzochten zij welke thema’s zij aan willen kaarten met het spel. De professionals gaven ook elk een eigen workshop, waarin ze de jongeren meenamen in hun expertisegebied.

Zo vertelde stedenbouwkundige en politicus Mattijs Loor de jongeren tijdens een wandeling door Malburgen alles over de stedenbouwkundige keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van de wijk Malburgen. Ekim Tan, architect en oprichter van ‘Play the City’, introduceerde de jongeren in de wereld van city-games. Hoe kunnen spellen verschillende belanghebbenden op een creatieve en speelse manier een rol geven bij belangrijke beslissingen voor de wijk en stad? Directeur bij Bureau Ruimtekoers vertelde over het maken impact: wat is impact en wat willen de jongeren dat het spel teweeg gaat brengen? Door de doelen helder te formuleren weten de spelers straks beter waar ze aan mee doen!

Lees meer over het maakproces

Andere spellen

Ook werden er spellen gespeeld, een politiek dialoogspel, maar ook Weerwolven. Laura, een van de deelnemers, legt uit: “Het dialoogspel kabbelt een beetje, dat wordt snel saai. Weerwolven is spannend. Die spanning komt voort uit wantrouwen, want iedereen waarmee je speelt, kan een bedrieger zijn. Die spanning willen we wél graag in het spel, maar het wantrouwen en bedriegen niet. We willen juist verbinding brengen in de wijk. Dat is dus nog een uitdaging: mensen verbinden op toch een beetje een spannende manier.”

Een onderzoek naar de rol van kunst en jongerenparticipatie

Soul Search City is een kunstwerk, spel, participatieproject, en met name een ontwerpend onderzoek, naar de rol van kunst bij stedelijke opgaven en jongerenparticipatie. Deze eerste versie van het spel, in feite de presentatie van het kunstwerk, is daarom ook een begin. Aankomende maanden ontwikkelen de jongeren, Yasser, en het team van Bureau Ruimtekoers het spel door tot een methode om gesprekken over vraagstukken op een vernieuwende wijze te faciliteren.

Wil jij helpen dit project verder te brengen? Weet jij speelplekken of heb je een vraagstuk dat opgelost moet worden? Of ben je beleidsmaker of een jongere die ook op deze manier aan de slag wil met maatschappelijke thema’s?  Neem dan contact op met projectleider Renée Janssen via renee@ruimtekoers.nl.

Wat vooraf ging:
The Next Bridge in 2019

Het project startte toen kunstenaar Yasser Ballemans in opdracht van Bureau Ruimtekoers in Malburgen een eerste kunstproject met en voor jongeren ontwikkelde: The Next Bridge. In gesprek met de jongeren werd duidelijk dat zij zich niet betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de wijk en een gevoel van verbinding tussen generaties missen. Yasser, de jongeren, en Bureau Ruimtekoers besloten om samen op zoek te gaan naar manieren om bezieling van inwoners terug te brengen in de wijk, en de stad op te roepen tot verbinding.

Meer over The Next Bridge?

Dit project is in samenwerking met

Meedoen, helpen of meer weten?

Aankomend jaar werkt Yasser samen met de jongeren van de Jeugdwijkraad aan het Soul Search City Spel. De ambitie is om het spel in 2022 door heel Arnhem te lanceren. Ben je enthousiast en wil je meedoen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Renée!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2022 Bureau Ruimtekoers