Soul Search City, jongeren maken de stad!

Er is een brief uit de toekomst bezorgd. De wijk is uit elkaar gevallen door een gebrek aan bezieling en verbinding. Overal liggen brokstukken en die moeten snel weer bij elkaar komen om de wijk weer leven in te blazen. Zoek en bouw je mee?

Maak een spel voor en over je eigen stad!

Arnhem, 026, de mooiste stad van Nederland. Toch? Of zie jij nog wel wat dingen die beter zouden kunnen in de stad? Vijf jongeren bedenken, maken en spelen een groot spel in de publieke ruimte dat uitnodigt tot een gesprek over de stad. Dat doen ze samen met kunstenaar Yasser Ballemans en diverse experts.

Het programma bestaat uit drie fasen:

Een portret van 6, 12 en 13 februari

6, 12 en 13 februari

We doen workshops met experts en kijken hoe we die kennis kunnen gebruiken om in kaart te brengen wat de wijk kenmerkt. Tot slot bedenken we hoe een spel deze thema’s kan behandelen

Een portret van 2, 3 en 9 april

2, 3 en 9 april

Handen uit de mouwen. We gaan zagen, schilderen, schroeven en lijmen om het spel te maken dat we hebben bedacht. Trek kleding aan die vies mag worden. Wij zorgen voor genoeg gereedschap! 

Een portret van 2, 3 en 10 september

2, 3 en 10 september

In september presenteren we het Soul Search City spel. We nodigen bestuurders, ouders, jongeren en andere interessante mensen uit om mee te doen en al spelend een gesprek aan te gaan over de wijk. 

Gamestorm! We zijn begonnen!

Op 6, 12 en 13 februari kwam team Soul Search City voor het eerst samen. In deze drie dagen doken vijf enthousiaste jonge deelnemers, een aantal professionals en Yasser Ballemans samen in de wereld van stadsontwikkeling en onderzochten zij welke thema’s zij aan willen kaarten met het spel. De professionals gaven ook elk een eigen workshop, waarin ze de jongeren meenamen in hun expertise gebied.

Zo vertelde stedenbouwkundige en politicus Mattijs Loor de jongeren tijdens een wandeling door Malburgen alles over de stedenbouwkundige keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van de wijk.

Ekim Tan, architect en oprichter van ‘Play the City’, introduceerde de jongeren in de wereld van city-games. Hoe kunnen spellen verschillende belanghebbenden op een creatieve en speelse manier een rol geven bij belangrijke beslissingen voor de wijk en stad?

In de volgende fase, Gamebuilding, worden de ideeën verder uitgewerkt en gaan de handen uit de mouwen om het spel écht te gaan bouwen!

Over Soul Search City

In negen kunstzinnige workshops bedenken, ontwerpen, maken en presenteren vijf Arnhemse jongeren samen met kunstenaar Yasser Ballemans een levensgroot en mobiel spel in de publieke ruimte van Arnhem. Het Soul Search City spel! Daarmee willen zij hun perspectief op het samenleven in onze stad voor eens en altijd de beleidskamers inbrengen. En willen zij door politici en stakeholders als serieuze stakeholder worden betrokken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

Een levensgroot spel

Afgelopen jaar werkte kunstenaar Yasser al met jongeren in Malburgen aan een prototype van het spel. Toen werd duidelijk dat de kracht van het spel is dat de speler in de rol kan kruipen van een belanghebbende in de stad, zoals de inwoner, beleidsmaker, politicus of ondernemer. Nu wordt het spel levensgroot en opvallend en krijgt het een plek in de publieke ruimte van Arnhem zodat iederéén mee kan doen!

Het doel van het project is tweeledig, enerzijds willen de spelmakers het perspectief van jongeren verankeren in de lokale beleids- en besluitvorming en Arnhemmers op een speelse wijze uitnodigen mee te werken aan een bezielde stad. Anderzijds willen zij de kracht van kunst en verbeelding tonen bij het samen aangaan van maatschappelijke vraagstukken in onze steden, buurten en wijken.

Wat vooraf ging:
The Next Bridge in 2019

In 2019 ging Yasser al namens Ruimtekoers aan de slag in de wijk. Met het project The Next Bridge hoorde hij van jongeren dat zij op zoek zijn naar verbinding met familie. Daarop daagde hij de jongeren uit om familiewaardeschilden te maken. Deze werden na afloop gepresenteerd op een grote triomfboog om zo de waarden te eren en te delen met de wijk. Tijdens dit project was er nog veel meer contact en uitwisseling met de jongeren. Tijdens het samen maken van de schilden werd duidelijk dat jongeren zich niet uitgedaagd voelen na schooltijd en aangeven dat ze graag betrokken willen zijn bij hoe hun eigen leefomgeving eruit ziet en dat ze daar ook ideeën over hebben. Dus, aan de slag! Yasser en Ruimtekoers zien de deze wijk – Malburgen in Arnhem-Zuid – als de plek waar er eindelijk gewerkt gaat worden aan volwaardige inbreng van jongeren!

Meer over The Next Bridge?

Dit project is in samenwerking met

Meedoen, helpen of meer weten?

Aankomend jaar werkt Yasser samen met de jongeren van de Jeugdwijkraad aan het Soul Search City Spel. De ambitie is om het spel in 2022 door heel Arnhem te lanceren. Ben je enthousiast en wil je meedoen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Renée!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2022 Bureau Ruimtekoers