Paviljoen Halfweg, voor een menselijke openbare ruimte

Een kleurrijk tijdelijk paviljoen als beeldend verzet tegen de grote betonnen stedenbouwkundige plannen. Paviljoen Halfweg zoekt de menselijk maat in de publieke ruimte van onze hedendaagse steden.

Kennismaken met Arnhem-Zuid

Voor Ruimtekoers 2017 maakte Rob Voerman een tijdelijk paviljoen naast winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Het paviljoen, dat bestaat uit twee delen waarin een houtkachel en houtopslag is verwerkt, maakte op een symbolische wijze de scheiding tussen Arnhem-Noord en Zuid zichtbaar. Het paviljoen is een pleidooi voor een veel vriendelijkere en dynamischere inrichting en gebruik van de openbare ruimte.

Meer weten over Ruimtekoers 2017?

De wijken in Arnhem-Zuid laten zien hoe opmerkelijk wij omgaan met openbare ruimte. De wijken worden gekenmerkt door een modernistisch en een onpersoonlijke opzet. Het is het stedenbouwkundig plan waar Rob een aversie tegen heeft. Er is geen ruimte voor persoonlijke invulling en het is met name bedacht voor de autogebruiker. Als voetganger en fietser is het een omgeving die monotoon en onpersoonlijk is en waar ankerpunten langs de lanen volledig ontbreken. Geen café, geen plekken waar het ietwat gezellig is.

Samen maken van een paviljoen

Het paviljoen vormt een ankerpunt in deze omgeving, kleurrijk en uitnodigend. Omdat het werk transparant is, en dus deels wel en deels niet aanwezig is, kun je het zien als een bescheiden voorstel in plaats van een harde schreeuw om verandering. Al tijdens de bouw van het paviljoen spreken mensen Rob en zijn team aan en er ontstaan boeiende gesprekken.

Bewoners uit Arnhem-Zuid worden door het platform Zuiderziel (ondersteund door Kunstbedrijf Arnhem) actief bij het werk betrokken. Ze gebruiken het paviljoen om hun talenten, wensen en dromen te tonen. In de vorm van een tijdelijk theehuis met zelfgebakken taart, een winkel een tentoonstellingsruimte, een tijdelijk café of optredens. Het paviljoen was iedere dag van 09.00 tot 18.00 uur geopend. Iedereen kon naar binnen lopen, een praatje maken, opwarmen aan de kachel en een kopje thee drinken. Van postbode tot zakenman en van moeder tot ja, iedereen kwam binnen. Alles is mogelijk en iedereen is welkom!

Het ankerpunt valt op. Het is anders, het is nieuw en het is kleurrijk. Meteen bevraagt het object de omliggende ruimte. De locatie van het werk is dan ook goed gekozen. Niet alleen ligt het aan een perfecte aanlooproute, achter het werk ligt een stuk grond al een aantal jaar niks te doen. Het is bedekt met gras en onkruid. Een bakstenenmuur laat zien dat er ooit bebouwing was. Aan de overkant staan de anonieme grote kantoorkolossen. 50 meter verderop is de ingang van de bloemkoolwijk Vredenburg en 50 meter de andere kant op is de ‘gesloten’ ingang van Winkelcentrum Kronenburg.

Samen evalueren

De materiaalkeuze en de opzet van het werk verraadde direct de tijdelijkheid ervan. Maar het liet ook zien dat mensen moeite hebben gedaan om iets moois te maken. Kwaliteit toe te voegen aan de omgeving. Juist die opzet past helemaal in de filosofie van Ruimtekoers. Het resulteert in een enorme welkome houding die veel interactie realiseert. Met dit werk doet Rob onderzoek naar het toevoegen van functies in de omgeving, het gaat over lintbebouwing, het gaat over ankerpunten.

Maar voor ons snijdt Rob nog iets veel essentiëler aan. Het werk opent, het laat je anders kijken naar de omgeving waarin je zelf zou kunnen wonen. Of je kent er mensen die er wonen. Het werk is een oproep op de man af: willen we dit? Staan we dit toe? Willen wij wel onze stad, onze eigen leefomgeving, zo anoniem, grijs en monotoon inrichten? En bovendien, het is dus mogelijk om zelf toevoegingen te doen. Het is mogelijk om met een tijdelijk karakter blijvende veranderingen te realiseren in de perceptie. Paviljoen Halfweg is daarmee een reactie én een oproep tot het in eigen handen nemen van de leefomgeving.

Over Rob Voerman

Rob Voerman is als sinds zijn jeugd geïnteresseerd in hoe de openbare ruimte wordt gebruikt en vraagt zich altijd af hoe de openbare ruimte verbetert kan worden. In het werk van Rob Voerman (1966) speelt architectuur een grote rol. Zijn werk bestaat uit sculpturen, grote installaties, aquarellen, grafiek en recentelijk ook fotografie. De architecturale beelden worden gekenmerkt door een mix van utopie en dystopie, refererend aan de snel veranderende maatschappij. Een belangrijk element binnen zijn ouvre, zijn grote, veelal site-specific installaties. Installaties die vaak iets vertelling over of reageren op de plek waar ze worden gebouwd. Vaak ook wordt er een randprogramma van bijeenkomsten, performances, workshops of anderszins in of rond het werk georganiseerd om een bepaalde thematiek of engagement te versterken. Voermans werk bevindt zich in verscheidene bekende openbare en private collecties, waaronder het MoMA in NewYork, Hammer Museum in Los Angeles, Stedelijk Museum en Generali Foundation.

In samenwerking met:

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Renée. Tot snel!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers