Iedereen wordt mens, cultuurdeelname verankeren als hulpaanbod

Zit je niet zo lekker in je vel en heb je moeite om weer aan werk te gaan? Gemeente Arnhem heeft een integrale aanpak met als doel dat Arnhemmers worden geactiveerd om vanuit eigen regie weer deel te nemen aan de samenleving. Welke rol speelt cultuurdeelname bij het behalen van deze doelstelling?

Aanleiding:
Een succesvolle try-out met cultuurdeelname

In 2021 onderzochten theatermakers Esther de Haas en Karlijn van Kruchten samen met Bureau Ruimtekoers, gemeente Arnhem en kringloopwinkel 2Switch de effecten die cultuurdeelname heeft op mensen die leven in een armoedesituatie. En op mensen die in via een activerend werk traject weer mee willen doen aan de samenleving, vanuit eigen regie.

De theatermakers maakten samen met 12 medewerkers bij 2Switch, waar zij werken als onderdeel van het activerend werk traject, een prachtige muzikale film. Het is een tijdloos document waarmee de stem van de deelnemer werd gehoord om zo de maatschappelijke norm, die zij als dwingend ervaren, bespreekbaar te maken. Zo reageerden zij op huidige hulpaanbod dat hen niet altijd past en ervaarden zij bovendien dat door het maken van cultuur zich sneller en verdiepender wisten te ontwikkelen.

Ontdek het try-out project

Participatief theatermaken én cultuurdeelname onderzoeken

Deze resultaten vragen om een vervolg. Tot en met begin 2024 werken we opnieuw met theatermakers, gemeente Arnhem en 2Switch aan het project Iedereen Wordt Mens. We ontwikkelen maar liefst drie participatieve theatervoorstellingen én onderzoeken deze maaktrajecten. Met als doel om cultuurdeelname als dienst te verankeren bij gemeente Arnhem voor mensen in een activerend werktraject.

Cultuurdeelname als methode, dienst en hulpaanbod

Door samen cultuur te maken waren de deelnemers in staat zich sneller en dieper te ontwikkelen op persoonlijk vlak en uiteindelijk naar werk dat hen past. Hoe werkte dat precies? Waar moet een dienst aan voldoen? Hoe werk je als maker binnen een dergelijk traject? Allemaal vragen die we samen met een diverse groep stakeholders zoals Scalabor en Rijnstad willen beantwoorden.

Drie maaktrajecten in 2023

Antwoorden komen uit de drie maaktrajecten die we optuigen in samenwerking met kringloopwinkel 2Switch en de mensen die daar in een activerend werktraject aan de slag zijn. Karlijn van Kruchten en Maxime Schräder zijn de makers die aan de slag zijn gegaan. De eerste voorstelling wordt verwacht eind april op de vestiging van 2Switch in Arnhem.

Social Design

Zo heeft dit project twee sporen die nauw op elkaar zijn aangesloten. De inzichten uit het maaktraject gebruiken we voor het onderzoek. En uitkomsten uit het onderzoek testen we weer in het maaktraject. Om dit project goed te organiseren hebben we gebruikgemaakt van social design methoden.

Social design is een vakgebied waarbij ontwerp wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken mee aan te gaan. Om op een verfrissende manier, vanuit co-creatie met partners en doelgroepen te komen tot oplossingen die lokaal, enthousiasmerend en verrassend werken.

Kennismaken:
Aan de slag bij 2Switch!

Karlijn en Maxime meldden zich deze ronde weer aan als vrijwilliger bij kringloopwinkel 2Switch Arnhem. Ze werken mee in de winkel en verdiepen zo de relaties die zij opbouwen met medewerkers. Natuurlijk weet iedereen dat zij theatermakers zijn. Naast het harde werken is er daarom ook een beetje ruimte voor creatieve zaken. Zoals het schilderen van een procesmuur. Samen met de medewerkers van de kringloopwinkel bepaalden ze de kleur en gingen ze aan de slag. Of het spelen van piano en het samen zingen van lievelingsliedjes; samen werken ze toe naar een vertrouwde omgeving waarin ruimte is voor persoonlijkheid en intimiteit. Binnenkort lees je er hier meer over!

In samenwerking met

Wil jij ook met kunst in het sociale domein werken?

Wij helpen jou graag met een project zoals Iedereen Wordt Mens. Daarin bepalen mensen die leven in of met een armoedesituatie, of mensen in een activerend werk traject zélf hoe zijn vorm geven aan hun leefomgeving. Door het samen maken van een theatervoorstelling, film of muziek. Misschien wel wat voor jou? Laat het weten, projectleider Pim vertelt er graag over!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2023 Bureau Ruimtekoers