De week van de Vismarkt, in co-creatie naar een herinrichting

De Vismarkt in vestingstad Heusden is toe aan een herinrichting, maar de meningen zijn verdeeld en soms lopen de emoties bij Heusdenaren hoog op. Met een creatief participatieproces bewegen we samen naar een Vismarkt van de toekomst waar iedereen trots op is!

Aanleiding:
Een inclusief participatieproces

Welkom in De Vesting Heusden, waar de rijke geschiedenis voelbaar is in de gerestaureerde gevels, stadsmuren en groene stadswallen. De Vismarkt, het centrale plein van deze toeristische trekpleister, is toe aan herinrichting. Eerdere pogingen leidden tot misverstanden en ruzie tussen inwoners en de gemeente.

Zorgvuldig én creatief

Dit keer wil de gemeente zorgvuldig te werk gaan en heeft Bureau Ruimtekoers gevraagd om een participatieproces te ontwerpen en begeleiden met een creatieve twist. Het doel is om alle Heusdenaren te betrekken en gezamenlijk out-of-the-box-oplossingen te bedenken voor de herinrichting. En om de onderlinge verbinding en samenhang te bevorderen.

Verloop:
Wat zou jij doen met jouw vierkante meter Vismarkt?

Het team van Ruimtekoers bezoekt de vesting en spreekt met inwoners, toeristen en ondernemers. Samen met de gemeente wordt het Heusdens Overleg opgericht, een club van sleutelfiguren die reflecteert op het participatieproces.

Samen praten over de toekomst van de Vismarkt

Samen met ontwerper Nikki Loef ontwikkelt het team van Ruimtekoers een mobiele installatie: een rijdende ligstoel in de vorm van een bastion in de kleuren van de historische vlag van Heusden. Inwoners en ondernemers delen wat zij zouden doen met hun eigen één vierkante meter Vismarkt. Zo worden wensen en behoeften voor de toekomst van de Vismarkt verzameld. Projectpartner Maatschap voor Communicatie voert een online enquête uit die door 25% van de Heusdenaren wordt ingevuld.

Behoeften inzichtelijk

De gesprekken en resultaten uit de enquête geven richting aan de belangrijkste vraagstukken voor de Vismarkt van de Toekomst: erfgoed & openbare ruimte, branding & beleving en mobiliteit & parkeren. Tegelijkertijd ontstaat er bij Heusdenaren de behoefte om samen in gesprek te gaan. Het Heusdens Overleg en de Gemeente besluiten om samen met team van Ruimtekoers de Week van de Vismarkt te organiseren. Om zo een programma van wensen samen te stellen.

De Week van de Vismarkt: bouwstenen verzamelen

Tijdens drie avonden komen 150 Heusdenaren samen om over de drie thema’s in gesprek te gaan.  Met externe experts Lucia van der Horst (erfgoed) en Rinske Brand (gebiedsmarketing), en co-creatie oefeningen met Lego, werken inwoners in kleinere groepjes aan deeloplossingen. Iedere avond presenteren zij hun bevindingen. Het team van Bureau Ruimtekoers organiseert én luistert goed en verzamelt inzichten voor het programma van wensen.

Toetsen van uitkomsten

Samen met het Heusdens Overleg vindt een excursie plaats naar Gorinchem, een andere vestingstad. In gesprek met beleidsmakers, inwoners en ondernemers plaatsen deelnemers de uitkomsten van de Week van de Vismarkt in perspectief. Maatschap voor Communicatie toetst het programma van wensen met een enquête die opnieuw door 25% van de Heusdenaren wordt ingevuld.

Resultaat:
Een gedragen plan voor de Vismarkt van de toekomst

Bekende en onbekende Heusdenaren deden mee. Ruzies werden bijgelegd en samen werden plannen voor de toekomst concreet gemaakt. Het Heusdens Overleg kwam ieder kwartaal samen en droegen bij aan een gevoel van constructief verbinden.

Van Wensen naar herinrichting

Alle gesprekken, inzichten en uitkomsten zijn samengebracht in het programma van wensen, dat dient als basis voor het programma van eisen voor de herinrichting van De Vismarkt. Dit participatieproces wordt binnen de gemeente Heusden als voorbeeld genoemd voor creatieve en inclusieve participatie.

Vervolg

De herinrichting is in volle gang. Experts bij de gemeente stellen het programma van eisen op en adviseur Lucia van der Horst adviseert de gemeente over drie ontwerpbureaus om de herinrichting te ontwerpen en de uitvoering te begeleiden. In het najaar van 2024 gaat de schop in de grond, zodat in het begin van 2025 Heusdenaren en toeristen kunnen genieten van hun Vismarkt van de toekomst.

Onze impact in cijfers

Activiteiten

9

bijeenkomsten en interventies op straat

Betrokkenen

200

Heusdenaren gingen in gesprek

Respondenten

25%

van de Heusdenaren reageerden op de online enquete

Vervolg

1

programma van eisen

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Florien. Tot snel!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2024 Bureau Ruimtekoers