College-Tour, in gesprek met de burgemeester over artikel 1

In opdracht van gemeente Arnhem ontwerpen en ontwikkelen we een lespakket waarmee Arnhemse leerlingen goed voorbereid in gesprek kunnen over artikel 1 van de Grondwet, met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Aanleiding:
In gesprek over artikel 1

Volgens gemeente Arnhem zijn burgers niet alleen de consument, maar ook de actieve drager van hun directe omgeving en bredere maatschappij waarin zij zich bevinden. Gemeente Arnhem wil Arnhemse jongeren daarop attent maken en nodigt hen uit om in gesprek te gaan met de Arnhemse burgemeester Marcouch over thema’s als actief burgerschap, de lokale democratie en de gemeente en de basis van onze grondwet: artikel 1.

Burgemeester Ahmed Marcouch

Wat jullie hier doen is belangrijk. Voor jezelf en voor elkaar. Dus, help ons vanuit jullie inzichten om de democratie beter te maken, anders werkt deze niet meer. We moeten samen het huis dat democratie heet, versterken.

Stad van Vertrouwen

Aanleiding voor het project is het spel en kunstwerk Stad van Vertrouwen dat vijf Arnhemse jongeren maakten met kunstenaar Yasser Ballemans. Daarin werken 12 deelnemers samen toe naar een unanieme motie van vertrouwen voor een maatschappelijk vraagstuk. In het voorjaar nam burgemeester Marcouch de eerste motie in ontvangst.

Overdraagbaar lespakket voor alle Arnhemse scholen

Actief burgerschap betekent volgens Marcouch ook dat je staat voor artikel 1 van onze grondwet: discriminatie op welke grond dan ook is in Nederland een no-go. Maar wat betekent het om rekening te houden met elkaar, oog te hebben voor verschil en diversiteit te omarmen en vieren?

Lespakket maken mét leerlingen

Een lespakket over democratie … komt natuurlijk op democratische wijze tot stand. In zes sessies scherpt het team van Ruimtekoers samen mét de leerlingen de werkvormen aan, waardoor we komen tot een lespakket. Hierdoor ervaren ze hoe het is om compromissen te maken, voorstellen en ideeën van wie dan ook te horen en mee te nemen in besluitvorming.

Samenwerken met het Beekdal Lyceum

Als eerste school is het Beekdal Lyceum aan de beurt. Tijdens de Beekdal-projectdag op 3 november zijn de havo 4-leerlingen zelf een ochtend aan de slag gegaan met karton, markers, krijt en gekleurd tape. De thema’s en vragen die daaruit naar boven kwamen zijn dezelfde middag nog voorgelegd aan de burgemeester, tijdens zijn bezoek.

Vanuit die ervaring is een les ontwikkeld, waarin de leerlingen uit vwo 4 zich één lesuur verdiepen in lokale vraagstukken via creatieve werkvormen. Door andere perspectieven in te nemen, komen ze dichter bij de wensen van niet alleen zichzelf, maar ook die van andere inwoners van Arnhem. De oplossingen die ze bedenken voor de stad, worden de les erna met de burgemeester in de klas onder de loep genomen.

Invloed op je eigen leefomgeving

Op deze manier onderzoeken de leerlingen met de burgemeester het lokale democratische besluitvormingsproces en komen ze te weten hoe ze zelf invloed kunnen hebben op hun leefomgeving. Door daarnaast met de burgemeester dieper in te gaan op de betekenis en de waarde van artikel 1 ervaren ze hoe belangrijk het is om met elkaar een samenleving na te streven die voor iederéén leefbaar is. Uiteindelijk wordt op deze manier een lespakket ontwikkeld waarin de belevingswereld van de jongeren en de Arnhemse politiek bij elkaar komen.

Lees verder over de start van

Stad van Vertrouwen spelen?

Heb je een maatschappelijk vraagstuk en betrek jij graag de experts van de toekomst bij de besluitvorming? Neem eens contact op met projectleider Fleur, zij kan je helpen met het vinden van de juiste aanpak én de werving van jongeren.

Fleur van Greuningen

fleur@ruimtekoers.nl 06 33 00 6071

In opdracht van:

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers