Campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, een oproep tot dialoog!

In opdracht van de gemeente Nijmegen maken we samen met inwoners een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. De campagne richt zich tot mannen, zónder hierbij te wijzen met een bestraffende vinger. Het gaat om het creëren van bewustwording en het aanmoedigen van positief gedrag.

Aanleiding:
Een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag

Voorkomen is beter dan genezen, daarom start gemeente Nijmegen met een preventiecampagne tegen seksueel overschrijdend gedrag. De campagne communiceert de gewenste norm en toont daarmee dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet acceptabel is. Gemeente Nijmegen heeft Bureau Ruimtekoers benaderd omdat zij willen dat de campagne wordt gedragen door de stad en haar inwoners. De overtuiging hierbij is dat wijzen met een bestraffende vinger niet werkt, maar dat het tonen en aanmoedigen van positief gedrag juist bewustwording creëert. De campagne is een pleidooi voor het voeren van de dialoog en geeft concrete handvatten voor het openen van een gesprek. We richten ons op mannen die het gesprek wel wíllen voeren, maar nog niet goed weten hoe.  

Kennismaken:
Van veldwerk naar workshops

Dus, aan de slag. Projectleider Renée dompelde zich onder in Nijmegen. Ze voerde gesprekken met organisaties die zich nu al hard maken voor de positie van vrouwen en campagne voeren tegen grensoverschrijdend gedrag. Ze voerde gesprekken met Catcalls of Nimma, afgevaardigden van het studentenleven en de universiteit,  jongerenwerkers en voetbalclub N.E.C, zo kreeg zij een beeld van het thema in Nijmegen en wist ze een focusgroep samen te stellen met wie ze de campagne wil vormgeven.

Een focusgroep met Nijmeegse mannen

De focusgroep bestaat uit twaalf mannen, tussen de vijfentwintig en vijftig jaar oud. Alle deelnemers hebben beroepsmatig veel contact met andere mannen, of vervullen zelfs een voorbeeldfunctie. Het is een bonte verzameling met bijvoorbeeld een hiphopartiest, een jongerenwerker, een kickbokstrainer, een oud-profvoetballer van NEC, en bestuursleden van een studentenvereniging. Samen ontwerpen we de campagne. In de groep zitten ook een audio- en een videomaker, zij denken mee over de vorm van de campagne-uitingen.

Projectleider Renée

De campagne richt zich op mannen, dus dan wil je graag sámen met mannen bedenken wat de juiste boodschap en toon is!

Workshops met experts van Emancipator

Tijdens haar veldwerk in Nijmegen, waardoor ze de groep mannen wist te vormen, leerde ze ook Bas Zwiers van Emancipator kennen. Emancipator werkt aan sociale rechtvaardigheid door in te zetten op het veranderen van de positie van en ideeën over mannen en mannelijkheid. Samen met Bas heeft Renée twee workshops ontworpen voor de focusgroep.

De mannen – bewegend in verschillende sociale bubbels in Nijmegen en in de positie om vanuit de campagne hun netwerk te mobiliseren – gaan aan de slag in verschillende workshops. Daarin verdiepen zij zich in thema’s als mannelijkheid, genderrollen en grensoverschrijdend gedrag. Door met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s komen persoonlijke verhalen en ervaringen los en doorbreken zij met elkaar het taboe. Met de inzichten uit de workshops ontwikkelen we een concept voor de campagne, die inhoudelijk helemaal wordt ingericht samen met de focusgroep.

Lees meer

Hoe projectleider Renee het project ervaart

Samen maken:
Van concept naar een campagne met échte verhalen

Uit de workshops bleek zó duidelijk dat in dialoog gaan over ‘mannelijk’ gedrag en de beweegredenen daarvan bevrijdend en verhelderend werkt. Voor de groep mannen en dus potentieel ook voor andere mannen. Het idee dat dit oplevert, is dat de campagne écht moet zijn. Dus niet strooien met feiten, maar liever met persoonlijke verhalen van de mannen. Deze echte verhalen moeten oproepen tot dialoog. Het gemeenschappelijke doel van de groep is om zoveel mogelijk mannen met elkaar in gesprek krijgen over hun gedrag richting vrouwen. Alleen dan kunnen we het taboe doorbreken en een cultuur creëren waarin mannen elkaar kunnen aanspreken op elkaars gedrag.

Samen presenteren!

De situaties zijn besproken in dialoogvorm en opgenomen met audio of video. Die gesprekken vormen de basis voor de campagne. Belangrijkste insteek is om mannen te laten zien dat ze er met elkaar over kunnen praten, elkaar kunnen aanspreken en bevragen. Deze groep laat op hun eigen manier zien hoe ze dat doen. Onder andere podcastmaker Dennis Gaens en videomaker Joep Grootings, allebei deelnemers van de groep, zijn verantwoordelijk voor beeld en geluid. Samen met de groep komt er een een toffe, creatieve en effectieve campagne uit, die mannen uit het hart gegrepen is en die leidt tot bewustwording bij een grotere groep. In maart was de lancering!

Lees hier over de lancering op

In opdracht van:

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Renée. Tot snel!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2023 Bureau Ruimtekoers