Een platform voor makers die werken aan maatschappelijke vraagstukken

Bureau Ruimtekoers is het platform voor kunstenaars en ontwerpers die relevant maken. Samen met inwoners en beleidsmakers werken zij aan urgente vraagstukken in de leefomgeving.

Bij Ruimtekoers sta je als maker midden in de samenleving, tussen inwoner en beleidsmaker:

Je werkt met inwoners die een volwaardige stem willen bij vraagstukken in hun leefomgeving

Als maker breng je inwoners en beleidsmakers samen bij vraagstukken via jouw artistieke concept

Je werkt met beleidsmakers die participatie en inspraak willen bij vraagstukken in de leefomgeving

Ik wil meedoen met het platform!

Neem contact met me op:


Wij begeleiden makers die impact maken

Pauline van Dongen

Als ontwerper werd ik door Bureau Ruimtekoers uitgedaagd mijn maakproces in een participatieve context vorm te geven. Dat was heel waardevol omdat ik zo in direct contact stond met potentiΓ«le eindgebruikers van mijn ontwerpen. Samen gaven we de innovatie vorm.

Pauline van Dongen

Wat wij kunstenaars en ontwerpers bieden

Artistieke begeleiding

Wij begeleiden jou bij de ontwikkeling van je praktijk via onze methode. Een van de programmamakers van Ruimtekoers begeleidt je inhoudelijk en duidt de context. Zodat je vooral kan maken en niet hoeft te ‘organiseren’

Kennisdeling

Wij organiseren reflectie op jouw werkwijze en behaalde impact door publieke gesprekken te organiseren met publiek, professionals en wetenschappers. En inzichten actief te delen in artikelen en essays.

Verankeren

Tegelijkertijd verankeren we jouw behaalde impact bij overheden en beleidsmakers. Zo werken we ook aan de verankering van het waardevolle perspectief dat kunstenaars en ontwerpers brengen bij vraagstukken.


De reeds betrokken kunstenaars en ontwerpers: