Stad van Vertrouwen op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht

Op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht willen ze hun manier van onderwijs steeds blijven ontwikkelen. Daarbij betrekken ze graag alle ervaringsdeskundigen. Niet alleen directie, docenten en ondersteunend personeel, maar juist ook de leerlingen! Via het spel Stad van Vertrouwen werken ze allemaal samen aan een Motie van Vertrouwen.

Samen bouw je aan de school van de toekomst

Daltondriedaagse

Tijdens een ‘Stad van Vertrouwen Driedaagse’ gingen verschillende deelnemers verdeeld over drie verschillende sessies van 2,5 uur aan de slag met plannen voor hun school, het Stedelijk Dalton Lyceum. Daarmee genereren ze ideeën om hun daltononderwijs verder door te ontwikkelen. Ze beten zich vast in het verbeteren van leeropbrengsten, het ontwikkelen van talent en het vormen van wereldburgers. De vorm van het spel maakt dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen, nodigt iedereen uit tot spreektijd nemen, laat iedereen vanuit verschillende perspectieven kijken en geeft ruimte aan creativiteit.

Dag twee van drie

Op de tweede dag staat talentontwikkeling centraal. In de theaterzaal bovenin de school verzamelen zich leerlingen van vwo 6, docenten en tot slot de rector die de deur achter zich sluit. Samen betreden ze de Stad van Vertrouwen door de opgebouwde poort. Ze gaan bezig met de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar helpen om ook buiten de les talenten te vinden en te verdiepen?’ Yosser en Fleur van Bureau Ruimtekoers loodsen hen door het spel heen. Fleur benadrukt: ‘Talenten zijn niet per se dingen waar je supergoed in bent. Het zijn dingen waarin je je kan uiten, dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.’

Dolende daltondirecteur

Yosser schetst de situatie waarin iedereen zich bevindt: ‘Laten we het de School van Vertrouwen noemen’, trapt hij af. ‘Er is een dolende daltondirecteur die een brief uit de toekomst heeft ontvangen. De school is uit elkaar gevallen door een gebrek aan verbinding. De brokstukken liggen hier om jullie heen. Maar … er is nog kans om het tij te keren. Hoe kan de dolende daltondirecteur de school toekomstproof maken? We gaan op zoek naar oplossingen in de vorm van een motie van vertrouwen.’ Na een voorstelronde waarin deelnemers in duo’s (steeds een leerling en een docent) elkaar interviewen en elkaar vervolgens voorstellen aan de rest, gaat iedereen met brokstukken aan de slag om daarop een concreet idee voor vandaag te verwoorden. Daarna stemt iedereen voor het voorlopig beste idee.

Doe-proeverij

Leerling Jasper vindt veel bijval met zijn idee. Hij verwoordt: ‘Leerlingen halen motivatie uit prikkels als ze ergens mee bezig zijn, laat hen vanuit die ervaringen kiezen. Ik denk aan een breed activiteitenaanbod, als een soort doe-proeverij, waaruit je vervolgens kiest waarmee je verder wilt.’ Verder vindt het concrete idee van culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten (CSM in de wandelgangen) ook in de bovenbouw – niet alleen in de onderbouw –¬ veel gehoor. Daniel, zij is onder meer CSM-coördinator, is hier erg voor. Leerling Luna trekt een gezicht. Haar commentaar moet ze heel even bewaren, straks gaan de deelnemers in groepjes met elkaar tot consensus proberen te komen en kan ze haar hart nog luchten. Eerst volgt een intermezzo á la het spelletje Weerwolven, waarbij deelnemers ervaren dat er een goed idee soms zomaar weggestemd kan worden. Yosser vat daarna samen: ‘Er waren best goede gesprekken, maar ik bemerkte veel wantrouwen, jullie ook? Dit deel van het spel was om jullie te prikkelen voor de volgende stap: ga sámen werken aan het maken van een idee. Gebruik de inzichten die je zojuist hebt opgedaan als je met je groepje aan het smeden gaat.’

leerling Berber

Door hieraan mee te doen, heb ik het gevoel dat ik school iets waardevols kan nalaten.

Met andere ogen

Samen komen leerlingen en docenten op het idee om activiteiten te clusteren op ‘verloren’ dagen, zoals na een proefwerkweek bijvoorbeeld. Of in een themaweek. Het woord ‘Pretweek’ valt. Zo vragen activiteiten niet te veel tijd van leerlingen in de bovenbouw. Brainstormend komt een Werelddag voorbij, waarop leerlingen zaken als koken, sporten of muziek maken in verschillende vormen van over de hele wereld kunnen ervaren. Iemand roept iets over verschillende kleine workshops. Dan volgt er een rollenwissel. Leerlingen kruipen daarbij in de huid van docent of rector en vice versa. Dat levert weer een hoop nieuwe inzichten op.

Motie van Vertrouwen!

De tijd begint te dringen. De groepen gaan aan de slag met hun moties. Als ze die presenteren, krijgt iedereen daarna spreektijd op basis van spreekhoutjes die in een vuurschaal worden geworpen. Uiteindelijk ontstaat er consensus over de Motie van vertrouwen die de kroon is op het werk van vanmiddag:

Beste rector,
Wij zien dat het talentontwikkelingsprogramma nog beter kan aansluiten op het daltononderwijs. En daarom willen wij zaaien in de onderbouw en het talentonderwijs mét leerlingen oogsten in de bovenbouw. Daardoor sluit het onderwijs goed aan bij behoeften van de leerlingen en maken we het (in de bovenbouw) niet verplicht. Bovendien is het talentonderwijs superzichtbaar op school, zodat de toegang wordt verbeterd. Regelmatig toetsen we of het onderwijs nog aansluit op de behoeften en kiezen docenten zelf welk talentonderwijs zij begeleiden of inspireren. We passen het talentonderwijs met themadagen en verdiepende lessen in in het huidige lesrooster. 

‘Luister naar de stem van de ander.’

Napratend klinken er ook nog mooie inzichten onder de deelnemers. Rector Martijn vat samen: ‘Het belangrijkste inzicht is hoe effectief deze gesprekken zijn. Luister naar de stem van de ander, heb oog voor andere perspectieven, sta open voor en heb vertrouwen in elkaar. Samen bouw je immers aan de school van de toekomst.’ Docent en CSM-coördinator Daniel: ‘Ik ben niet zo iemand van maskers en spelregels, maar dit samen met leerlingen doen, zwengelt wel iets aan. We gaan hier zeker weten op door. Ik ben van de interactie, ik praat graag met leerlingen, niet óver hen. Ik ben nu al blij met de gesprekken die dit op gang brengt.’ Leerling Berber besluit: ‘Ik zit in mijn laatste jaar en wil school iets geven voordat ik wegga. Door hieraan mee te doen en door te helpen de uitkomsten verder te brengen, heb ik het gevoel dat ik school iets waardevols kan nalaten.’

Meedoen, helpen of meer weten?

Heb jij een maatschappelijk vraagstuk? Wil jij jongeren betrekken bij besluitvorming? Ben je enthousiast en wil je meedoen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Fleur!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2024 Bureau Ruimtekoers