Speel meer ziel in de wijk! Maak kennis met team Soul Search City: Aleks en Ekim

Met het project Soul Search City werkt een diverse groep jongeren aan een bezielend spel voor hun wijk. In drie fasen - bedenken, maken en spelen – bouwen ze aan een citygame voor in de publieke ruimte. Dit doen ze samen met kunstenaar Yasser Ballemans en verschillende professionals. We stellen graag aan jullie voor: Aleks en Ekim!

Aleks

Als ik naar onze eigen groep deelnemers kijk, heb ik weer hoop. We zijn allemaal heel verschillend, maar toch vormen we samen een fijne club mensen die elkaar verder helpt

Aleks, 22: ‘Een poging om de wijk meer één te maken’

Aleks werd verrast door wat hij meemaakt als deelnemer. “Ik stapte in als jonge creatieveling en al snel liepen we met stedenbouwkundige Mattijs Loor door Malburgen. De eerste paar honderd meter dacht ik: ‘Ik leer voor make-up artist en ik heb een bijbaan bij Albert Heijn, hoor ik hier wel thuis? Maar in no time vond ik het heel interessant. Stedenbouwkundigen zijn ook kunstenaars, maar in een heel ander vakgebied.

De spel-workshop van Ekim Tan maakte snel duidelijk dat er veel verschillende kanten zitten aan het opbouwen en inrichten van een stad en dat het veel moeite kost om belangen te verenigen of af te wegen. In een spel plaatsten we op een plattegrond van een wijk in Amsterdam allerlei miniatuurgebouwen. ‘Ho”, zei Ekim dan. ‘Als je dat zo neerzet, krijg je een demonstratie van mensen die niet willen dat je hun park inneemt.’

We willen graag dat mensen meer één worden in de wijk. Maar heel eerlijk: ik ben daar wel een beetje sceptisch over. Want ik denk dat dezelfde mensen elkaar opzoeken en dat het moeilijk is om al die verschillende groepen tot één geheel te maken. Maar ik ben heel enthousiast om met de game een poging te wagen. Alleen dan weten we of het echt lukt, toch? Als ik naar onze eigen groep deelnemers kijk, heb ik weer hoop. We zijn allemaal heel verschillend, maar toch vormen we samen een fijne club mensen die elkaar verder helpt.”

Ekim Tan

Denk na: we bouwen woningen die vijftig jaar meegaan, wie zijn dan de toekomstige bewoners? We moeten met meerdere generaties dit soort vraagstukken aanpakken. Op die manier bouw je (aan) een gemeenschap.

Ekim: ‘Vraagstukken met meerdere generaties aanpakken’

Ekim Tan is eigenaar van Play the City en initiatiefnemer van Games for Cities. Ze ondersteunde de deelnemers tijdens de ‘Gamestorm’, de ontwerpfase van de Soul Search City Game, met een workshop. Wat haar meteen opviel was dat jongeren zich heel bewust zijn van de uitdagingen in de wijk. Ook de bevlogenheid om daar wat mee te doen, vond Ekim mooi om te zien. “Vooral veiligheid en racisme zijn aandachtspunten voor jongeren. Het gaat hen erom dat je kunt zijn wie je bent. Maar daarnaast zien ze ook wel het grote geheel. Dat een stad meer is dan een verzameling gebouwen en dat er sociale voorzieningen nodig zijn. Plekken die het fijn maken om ergens te wonen, of dat nou openbaar groen is of een badhuis. Die plekken moeten voor iedereen toegankelijk zijn, niet alleen voor vermogende bewoners.

Het spel waarover we denken, lijkt meer een verhalend geheel – zoiets als Dungeons & Dragons – waarin we elkaar nodig hebben om ergens te komen. Gezamenlijk bouwen we aan het verhaal voor de wijk, door vanuit ieders perspectief te kijken. ‘Waar willen we naartoe, wat zijn de verhalen van de mensen die in de wijk of stad wonen, voor wie bouwen we eigenlijk al die woningen en maken we die fijne plekken?’ Dit zijn in mijn ogen inderdaad noodzakelijke dingen om te bedenken als je een wijk maakt. En daar moet je als beleidsmakers jongeren bij betrekken. Denk na: we bouwen woningen die vijftig jaar meegaan, wie zijn dan de toekomstige bewoners? We moeten met meerdere generaties dit soort vraagstukken aanpakken. Op die manier bouw je (aan) een gemeenschap.

Ik hoop dat de game jongeren bewust maakt van het feit dat de stad ook van hen is. Dat werkt twee kanten op: jouw idee, jouw stem telt, maar durf dan ook je verantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving. Dat dit soort dingen duidelijk boven tafel komt, maakt de bijeenkomsten in mijn ogen heel waardevol.”

© 2024 Bureau Ruimtekoers