Speel meer ziel in de wijk! Maak kennis met team Soul Search City: Tristan en Ilse

Met het project Soul Search City werkt een diverse groep jongeren aan een bezielend spel voor hun wijk. In drie fasen - bedenken, maken en spelen – bouwen ze aan een citygame voor in de publieke ruimte. Dit doen ze samen met kunstenaar Yasser Ballemans en verschillende professionals. We stellen graag aan jullie voor: Tristan en Ilse

Ilse

We zitten aan tafeltjes of bureaus en schakelen daarmee tachtig procent uit van ons vermogen tot leren, bedenken, scheppen. Zo zonde!

Ilse: ‘We zijn allemaal geboren spelers’

Ilse Schaminée is theatermaakster, -schrijfster en actrice. Zowel binnen haar eigen theatercollectief Cie. Perelman (opgericht in 2010 met Lonne Gosling) als daarbuiten. Ze doceert en regisseert. Oh ja, en ze studeert zelf daarnaast ook nog aan de HKU.

Via Yasser Ballemans kwam ze in aanraking met Soul Search City. Ze ontwikkelde een workshop speciaal voor het gamestormweekend. Door omstandigheden kon ze die nog niet geven aan de jongeren, maar ze liep wel een dag mee.

Ilse: “Wat me opviel was de boeiende wisselwerking tussen de makers en de jongeren. Waar kunstenaars creatief en buiten de kaders opereren, zag ik de deelnemende jongeren op een praktische manier kijken hoe ze daar handen en voeten aan kunnen geven. Ze hebben zoveel waardevolle kennis over de wijk. Dat vanaf het begin sámen ontwikkelen en dan vooral met jonge mensen, spreekt me erg aan.

Iedereen is heel gecommitteerd en betrokken. Zo kan het project zich als een olievlek gaan verspreiden over de wijk of de stad, want iedere betrokken deelnemer enthousiasmeert weer familie, vrienden of klasgenoten. Ik geloof erg in het aanspreken van het spelend vermogen van mensen, in het betrekken van het lichaam. We zijn allemaal geboren spelers, maar in onze samenleving is dat jammer genoeg ondergeschikt gemaakt aan het hoofdelijke. We zitten aan tafeltjes of bureaus en schakelen daarmee tachtig procent uit van ons vermogen tot leren, bedenken, scheppen. Zo zonde!

Dit project gebruikt de kracht van het spel. Het is zo’n mooie manier om thema’s voor beleid in wijken of steden op te halen. Ik hoop van harte dat deze werkwijze meer voet aan de grond krijgt en blijft groeien.”

Tristan

Het belangrijkste waar ik naar streef, is een samenleving met gelijke kansen en een gelijke behandeling voor iedereen.

Tristan (16): ‘Op een creatieve manier een statement maken naar de politiek’

Tristan hoorde over Soul Search City van zijn moeder. Ze geeft les op het Olympus College en kende het project. Tristan vindt het belangrijk dat jongeren hun stem laten horen.

Een game lijkt hem een leuke en creatieve manier om uiteindelijk misschien wel een statement te kunnen maken naar de politiek. “Ik ben best politiek actief. Mijn vader woont in Doorwerth en ik zit in de jeugdraad van de gemeente Renkum. Van daaruit organiseren we bijvoorbeeld projecten voor jongeren. Laatst hebben we een sportveld geopend voor jongeren in een minder bedeelde wijk, zodat ze daar een fijne plek hebben die uitnodigt om te bewegen.

Ik woon zelf afwisselend in Schuytgraaf (bij mijn moeder) of in Doorwerth en ik zit in de vijfde van het Stedelijk Gymnasium. Malburgen kende ik eerst nog niet zo goed, maar dat verandert nu snel door Soul Search City. Ik zie veel potentie in de wijk. Onze voornaamste drijfveer voor het spel is denk ik verbinding tot stand brengen.

Daarom is het belangrijk dat de game voor iedereen toegankelijk wordt. Hoe? Door bijvoorbeeld een activiteit erin te verwerken die je met veel mensen samen ‘moet’ doen, een kampvuur of iets dergelijks.

Ik sluit niet uit dat ik later in mijn leven de politiek in ga. Misschien idealistisch, maar ik zou daarmee graag helpen om een betere richting in te slaan als land. Het belangrijkste waar ik naar streef, is een samenleving met gelijke kansen en een gelijke behandeling voor iedereen.”

© 2024 Bureau Ruimtekoers