Speel meer ziel in de wijk! Maak kennis met team Soul Search City: Mattijs en Riham

Ssc workshop dag 3

Met het project Soul Search City werkt een diverse groep jongeren aan een bezielend spel voor hun wijk. In drie fasen - bedenken, maken en spelen – bouwen ze aan een citygame voor in de publieke ruimte. Dit doen ze samen met kunstenaar Yasser Ballemans en verschillende professionals. We stellen graag aan jullie voor: Riham en Mattijs

Riham

Mijn idee is dat er in de wijk meer samenhang nodig is tussen mensen die elkaar nu (bijna) niet tegenkomen. Zo wil ik graag jeugd meer betrekken. Daarbij zou een game wel kunnen helpen, het kan een eerste stap zijn.

Riham(20): ‘Met een game misschien mensen betrekken die graag ondernémen.’

Riham groeide op in Malburgen. Ze woont inmiddels in Huissen, maar voelt zich nog erg betrokken bij ‘haar’ wijk. Waarom? “Als kind kwam ik graag bij de Remixx (jongerencentrum) en bij buurthuis Prisma. Ik deed daar gezellige dingen, zoals schilderen, knutselen, kleien of samen koken. Die middagen zijn me altijd bijgebleven. Het alternatief was een beetje spelen naast de lift, niet echt inspirerend. Ik ben bang dat dat soort dingen steeds meer verdwijnt en dat zou ik zonde vinden. Ik gun dat andere kinderen ook. Mijn idee is dat er in de wijk meer samenhang nodig is tussen mensen die elkaar nu (bijna) niet tegenkomen. Zo wil ik graag jeugd meer betrekken. Daarbij zou een game wel kunnen helpen, het kan een eerste stap zijn. Ik denk dat er behoefte aan is. Er zijn best veel passieve dingen om te doen (bijvoorbeeld naar een lezing gaan om te zitten en te luisteren), maar niet zoveel dingen die mensen actief betrekken.

Met een game spreek je, hoop ik, die mensen aan die het leuk vinden om iets te ondernémen. Ik studeer psychologie in Nijmegen, misschien dat ik daarom ook de samenwerking binnen onze groep zo leuk en interessant vind.

Samen moeten we uitvinden en uitproberen wat werkt. Extra spannend vind ik dat we niet precies weten waar we naartoe werken, dat ontdekken we gaandeweg. En dat ik zelf mee invloed kan uitoefenen op de uitkomst, maakt het helemaal top. Ja, ik ben heel enthousiast over Soul Search City!”

Mattijs

Ik zag geen enkele terughoudendheid en veel optimisme. Dat vond ik verfrissend. Voor mij als ontwerper is de stem van gebruikers van een wijk of stad heel belangrijk.

Mattijs: ‘Verfrissend: geen terughoudendheid en veel optimisme’

Mattijs Loor is stedenbouwkundige, gemeenteraadslid én wijkbewoner. Hij was betrokken bij de Gamestorm van Soul Search City. Zo wandelde hij door Malburgen om deelnemers te laten zien en ervaren hoe de inrichting van een gebied tot stand komt. “We hebben van alles bekeken”, vertelt hij. “We begonnen bij de John Frostbrug. Meteen een interessant bouwwerk, want het is natuurlijk niet de échte, oude brug, maar een herbouwde versie. Toch beschouwen we die als een historisch monument. Ik vroeg me af hoe de jongeren daarnaar kijken. We behandelden van alles; van de invloed van ecologie op stadsplanning tot het fysiek en sociaal beter verbinden van het noordelijk en zuidelijk deel van Arnhem (vroeger wilde immers niemand de brug over om in ‘Zuid’ te gaan wonen). Wat mij opviel – ook tijdens de workshop van Ekim – was het totale gebrek aan schroom bij jongeren om een probleem aan te pakken. ‘Zijn woningen nodig? Nou, dan gaan we die hier en hier bouwen.’ Ik zag geen enkele terughoudendheid en veel optimisme. Dat vond ik verfrissend. Voor mij als ontwerper is de stem van gebruikers van een wijk of stad heel belangrijk. Bij Soul Search City zie ik dat die stem via spelelementen naar buiten komt en dat vind ik interessant. Misschien is een game wel een heel mooie manier om gebruikers aan te spreken en te betrekken.

Ik blijf het project zeker enthousiast volgen. Tot slot goed om te weten: nog niet zo lang geleden is de burgeragendering vanaf twaalf jaar in het leven geroepen. Je kunt als jongere dan bijvoorbeeld samen met je klas of met een andere groep aangeven wat je op de agenda van de gemeenteraad wil hebben en waarom. Ook een manier om te laten horen wat jij belangrijk vindt.”

© 2024 Bureau Ruimtekoers