Speel je mee met Soul Search City? De Première op 24 september!

Malburgen! Mooiste wijk van Nederland, toch? Of zie jij nog wel wat dingen die beter zouden kunnen? Doe mee met het Soul Search City Spel, een spel bedacht door jongeren voor de stad van de toekomst. Op 23 en 24 september vinden de eerste testrondes plaats in Malburgen.

Wat gaan we doen?

Op 23 en 24 september testen vijf Arnhemse jongeren samen met kunstenaar Yasser Ballemans het levensgrote kunstzinnige spel: Soul Search City. Midden in de publieke ruimte van de wijk. Daarmee roepen zij op tot meer verbinding en dagen ze jou uit om samen vraagstukken in de stad en wijk op te lossen. 

Een vernieuwende vorm voor de dialoog over urgente vraagstukken

Dus, samen met de jongeren aan de slag, want zij hebben de toekomst! Maar daar ervaren zij zelf maar weinig invloed op. Zij willen door politici, ambtenaren, schooldirecteuren en andere stakeholders vaker dan eens in de vier jaar worden betrokken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Maar de ambtelijke taal, of ontmoetingen onder systeemplafonds, worden door de jongeren niet als uitnodigend ervaren.

En dat kan anders! Met dit kunstzinnige Soul Search City spel willen jongeren Tristan, Aleks, Riham, Zineb en Laura hun perspectief op het samenleven in onze stad voor eens en altijd de beleidskamers inbrengen. Met kunst- en spel-elementen geven zij de dialoog tussen hen en andere stakeholders over urgente vraagstukken op een vernieuwende wijze vorm.

Zelf bedenken en maken

Vanaf februari van dit jaar bedachten en maakten de jongeren, samen met kunstenaar Yasser Ballemans, het Soul Search City Spel. Zij kwamen in ‘sprints’ bij elkaar op diverse plekken in de Arnhemse wijk Malburgen, verkenden burgerschapsthema’s en testten onderdelen van het spel met elkaar en geïnteresseerden. Zij werden geholpen door experts op het gebied van architectuur, stedenbouw, politiek en impact.

Levensgroot spel

Samen met Kunstenaar Yasser Ballemans vertaalden de jongeren de ideeën naar een levensgroot spel voor de publieke ruimte. Handig te verplaatsen door de hele stad; met twee bakfietsen kan het spel op iedere plek worden gespeeld. Daar waar een vraagstuk urgent is, wordt het spel gespeeld, op plekken waar mensen boodschappen doen en naar school gaan.

Doe je mee?

Let op: presentatie verplaatst

Door persoonlijke omstandigheden is het project niet klaar in september. Jammer! We hebben er alles aan gedaan om het alsnog te presenteren. Nu verplaatsen we deze presentatie naar het voorjaar van 2023. Heb je je aangemeld? Dan krijg je persoonlijk bericht!

Doe je mee met de eerste editie van Soul Search City!

Aleks, Tristan, Laura, Riham, Zineb en Yasser nodigen jou samen met Bureau Ruimtekoers van harte uit om het spel voor het eerst te ervaren en samen mogelijkheden voor verdere toepassingen ervan te ontdekken! In twee uur maak je samen met stads- en wijkgenoten kennis met Arnhemse jongeren, hun ambities, en vooral hun ontwerp om de dialoog tussen generaties inwoners en beleidsmakers te versterken. 

Het vraagstuk

Jongeren in Malburgen ervaren een gebrek aan verbinding met hun wijk. Zij willen graag meer betrokken zijn bij hun leefomgeving, en daarmee ook bij de andere inwoners en generaties in Malburgen. De vijf jongeren nodigen per speelronde 12 Arnhemmers en Malburgers uit om samen het volgende vraagstuk te behandelen:

“Hoe zorgen we voor meer verbinding tussen generaties in Malburgen?”

Meedoen met Soul Search City?

Heb jij als inwoner van Arnhem-Zuid en specifiek Malburgen wel wat in te brengen op dit vraagstuk? Wil jij één van de 12 deelnemers zijn? Meld je dan aan! Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. Je kunt je aanmelden via dit formulier:

We nemen nog contact met je op over de definitieve datum!

Een onderzoek naar de rol van kunst en jongerenparticipatie

Soul Search City is een kunstwerk, spel, participatieproject, en met name een ontwerpend onderzoek, naar de rol van kunst bij stedelijke opgaven en jongerenparticipatie. Deze eerste versie van het spel, in feite de presentatie van het kunstwerk, is daarom ook een begin. Afgelopen maanden ontwikkelden de jongeren, Yasser, en het team van Bureau Ruimtekoers het spel door tot een methode om gesprekken over vraagstukken op een vernieuwende wijze te faciliteren.

Verbinding als belangrijkste waarde

De jongeren hebben een levensgroot kunstzinnig spel bedacht en gemaakt, dat generaties inwoners en beleidsmakers uitnodigt voor een interactief gesprek over en met de stad. Een gesprek in de publieke ruimte, rondom urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals: zingeving, ongelijkheid, en klimaat, waarin alle perspectieven ruimte krijgen en gehoord worden, ook die van de jongeren. Zo roepen de jongeren op tot verbinding als belangrijkste waarde en willen zij hun perspectief op het samenleven in onze stad voor eens en altijd de beleidskamers inbrengen. Met kunst- en spelelementen hebben zij die dialoog over vraagstukken, tussen hen en andere stakeholders, op een vernieuwende en unieke wijze bedacht en uitgewerkt. Zo dagen zij het publiek uit om samen met hen de vraagstukken op te lossen.

We zijn nog niet klaar!

Wil jij helpen dit project verder te brengen? Weet jij speelplekken of heb je een vraagstuk dat opgelost moet worden? Of ben je beleidsmaker of een jongere die ook op deze manier aan de slag wil met maatschappelijke thema’s?  Neem dan contact op met projectleider Renée Janssen via renee@ruimtekoers.nl.

Meer weten over het spel

Meedoen, helpen of meer weten?

Aankomend jaar werkt Yasser samen met de jongeren van de Jeugdwijkraad aan het Soul Search City Spel. De ambitie is om het spel in 2022 door heel Arnhem te lanceren. Ben je enthousiast en wil je meedoen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Renée!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers