Gezocht: leden voor de nieuwe raad van toezicht

Geloof jij in de kracht van kunst en cultuur en zie je daarvoor meerwaarde in andere sectoren? Vind jij het belangrijk dat zo veel als mogelijk mensen die kracht van kunst en cultuur ervaren, bijvoorbeeld omdat het hen betere kansen in onze samenleving kan geven?

Bureau Ruimtekoers

Stichting Halfvol organiseert opvallende, laagdrempelige culturele projecten waarmee zowel inwoners als beleidsmakers en kunstenaars worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. De projecten worden georganiseerd onder de paraplu van het merk Bureau Ruimtekoers. Bureau Ruimtekoers presenteert zich als een bureau voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst in het fysieke en sociale domein.

Bureau Ruimtekoers organiseert jaarlijks 15 projecten in Nederland met toonaangevende kunstenaars én talenten op thema’s als de energietransitie, armoede en klimaat. De projecten worden zowel op eigen initiatief als in opdracht van overheden, coöperaties en culturele instellingen georganiseerd.

De stichting zit midden in een transitie. Sinds 2020 is Ruimtekoers getransformeerd van een jaarslijk community-arts festival naar een projectbureau met vernieuwende werkwijzen en verdienmodellen. Daarnaast wordt de aankomende periode het huidige bestuursmodel vervangen met een raad van toezicht model.

Heb je bestuurlijke ervaring en kennis van de culturele sector en/of de leefomgeving? Dan ben jij misschien wel een van de drie personen die we zoeken om als lid van de raad van toezicht van Stichting Halfvol mee te denken over de koers van Stichting Halfvol.

Inzet: 6 bijeenkomsten per jaar, halve dag per maand advies

3 leden voor de raad van toezicht

Voor deze raad zoeken we een drietal leden

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal vijf leden en is zo divers als mogelijk van samenstelling, passend bij de visie van Stichting Halfvol op het gebied van diversiteit en inclusie. De Raad van Toezicht komt ten minste vijf keer per jaar bijeen en wordt geleid door Guus van Kleef (voorzitter). Bij die vergaderingen is ook de bestuurder, Yosser Dekker, aanwezig. Daarnaast is de aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht gewenst bij de presentatie van activiteiten van Bureau Ruimtekoers. De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder van Halfvol onderschrijven de Governance code cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie, en handelen ernaar. De benoemingstermijn voor de Raad van Toezicht leden is vier jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming.

Het algemene profiel

 • Belangstelling voor en affiniteit met de culturele sector en/of de leefomgeving.
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring bij vergelijkbare organisaties in de (semi)publieke sector.
 • Bekendheid met de specifieke omstandigheden die samenhangen met het werken met (overheids)subsidies en fondsen.
 • Beschikken over een relevant maatschappelijk, bestuurlijk en politiek netwerk in Midden en Oost-Nederland.
 • Tijd en energie beschikbaar hebben voor het vervullen van de functie.
 • Gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.
 • Vermogen tot strategisch denken.

Algemene belangrijke gedragskenmerken

 • Biedt ruimte voor minderheidsopvattingen.
 • Gericht op samenwerking en de procesmatige kant van toezicht houden.
 • Meer luisterend dan oordelend.
 • Integer en verantwoordelijk.
 • Inspirerend en empathisch.
 • Weet betrokkenheid en onafhankelijkheid met elkaar in balans te brengen.
 • Is communicatief vaardig, aanspreekbaar en bedreven in het geven en ontvangen van feedback.
 • Stimuleert en faciliteert de dialoog en de vrijheid in het vormen van een oordeel en het delen daarvan.

Deskundigheid

Stichting Halfvol is op zoek naar uitbreiding en aanvulling op de deskundigheid van de Raad van Toezicht. Daarom worden personen die ervaring in of affiniteit hebben met onderstaande gebieden nadrukkelijk gevraagd om te solliciteren:

 • Sociaal-artistieke projecten en vernieuwing in de culturele sector.
 • Bedrijfsvoering, juridische zaken en HR-aangelegenheden.
 • Leefomgeving, fysiek en sociaal domein in de regio midden- en oost-Nederland.

Perspectieven

Stichting Halfvol is actief in de leefomgeving en hecht veel belang aan diverse perspectieven. Zowel in haar projecten als de organisatie. We nodigen personen die zich identificeren als vrouw en personen met cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Stichting Halfvol biedt u

 • Betrokkenheid bij een spraakmakende en succesvolle organisatie die innoveert in diverse domeinen
 • Een onbezoldigde functie, maar onkosten worden vergoed.
 • Goed risicomanagement, met onder meer een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Stichting Halfvol heeft zich ten doel gesteld om als organisatie een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Dit geld ook voor de Raad van Toezicht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur daarom uit naar een kandidaat die de diversiteit versterkt.

Uw belangstelling en motivatiebrief & CV kunt u sturen naar guus@gld.nl. Meer informatie kunt u krijgen via voorzitter Guus van Kleef via Guus@gld.nl 06-51208746. De functie start per 1 juli 2022. In mei 2022 vinden gesprekken plaats.

WIl je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Yosser. Tot snel!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers