Hoe muziek in de wijk aan de basis ligt van perspectief


Ongeveer 15% van de jongeren komt ooit in een kwetsbare positie. Zij begeven zich vaak in een positie met armoede en criminaliteit waar lastig uit te komen is. Hoe ontwikkelen deze jongeren perspectief en zelfvertrouwen om hun eigen leven vorm te geven?


In twee stappen naar perspectief via muziek

Jongeren vanuit de straatcultuur en bedenken, maken, spelen en presenteren samen met amateurmuzikanten van Malburgse muziekverenigingen Door Wilskracht Sterk (DWS) en hetΒ Arnhems KlarinettenkoorΒ een muzikaal manifest. Onder leiding van muzikanten en rolmodellen Jeffrey Neijs en Cassandra Onck komen de muzikanten samen om te jammen, spelen en muziek te ervaren. De thema’s die voortkomen uit deze dialoog vormen de basis van het muzikale manifest.

Stap 1: een muzikale campagne in de wijk

Het project bestond uit twee stappen om zo veel als mogelijk jongeren en muzikanten te verzamelen om mee te doen. Van mei tot juli 2020 werd Arnhem-Zuid massaal opgeroepen hun lievelingslied te delen in een openbare Spotify playlist. En tijdens een activatie werd de playlist live gespeeld door dj’s in de publieke ruimte tijdens de weekmark. Mensen dansten samen en raakten geΓ―nteresseerd in het project.


Stap 2: samen maken van een EP en videoclip

Drie jongeren en twee muziekverenigingen uit de wijk kwamen daarna samen onder begeleiding van makers Jeffrey Neijs en Cassandra Onck.

RC,Β NuriΒ enΒ MayvisionΒ (ondersteund door welzijnsorganistieΒ Power Plug NL) speelden samen in meerdere studiosessies met muziekverenigingen DWS en het Arnhems Klarinetten Koor. Ze organiseerden workshops voor andere beginnende muzikanten namen een videoclip op, presenteerde een EP op Spotify en Apple Music en presenteerde de EP in het Focus Filmtheater. Voordat je verder leest, open eerst even je spotify enΒ check de Zuiderstroom EP hier! Of klik hieronder op de video voor de videoclip!


Resultaten van het project

Veerkracht, zelfvertrouwen en ambitie

In de nagesprekken geven de jongeren aan zich meer zelfverzekerd te voelen en te willen werken aan hun muzikale ambitie. En ook de muziekverenigingen geven aan het project door te willen ontwikkelen om zo hun bijdrage aan de leefomgeving structureel te versterken. Bovendien werd helder dat er kansen liggen om jongeren Γ³Γ³k vanuit het sociaal domein te ondersteunen. Samen metΒ Zorgbelang InclusiefΒ en hetΒ JongerenNetwerk Arnhem wordt er werk gemaakt van een nieuwe Zuiderstroom (2021).

aanpak

Wil je weten hoe we tot dit resultaat kwamen?

laat je emailadres achter en krijg toegang tot onze aanpak.

  Zuiderstroom in 2021: ook een onderzoek naar het tegengaan van segregatie in de woonwijk

  Zuiderstroom helpt kansrijke jongeren in een kwetsbare positie met het ontwikkelen van perspectief op een veilig en zelfstandig leven. Zuiderstroom draagt bij op twee manieren:

  1. Van deelname aan cultuur is bekend dat het bijdraagt aan het ontwikkelen van doorzettings- en concentratie vermogen en het verbeteren van veerkracht, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Specifiek jongeren in een kwetsbare omgeving ontwikkelen zo een positiever zelfbeeld en perspectief op een betere toekomst. Dat staat niet alleen in mooie plannen,Β het collectiefΒ ervaarde deze bevindingen aan den lijve tijdens de try-out van Zuiderstroom en wil daarom deelname aan cultuur onder jongeren in een kwetsbare positie structureel versterken. De combinatie van een sociale en artistieke aanpak zien zij daarbij als een must.
  2. Verandering van de context waarin de jongeren zich bevinden is hoognodig. Ongelijkheid op thema’s als inkomen, opleiding of etniciteit manifesteert zich in de leefomgeving van die jongeren als armoede, kansenongelijkheid, onveiligheid en criminaliteit. Steeds vaker concentreren deze problemen zich in de woonwijk. Dat is dan ook de plek waar er onderzoek moet worden gedaan naar welke structurele oplossingen er mogelijk zijn in deze omgeving.

  Hoe zorgen we ervoor dat jongeren die leven in een sociaal zwakke omgeving of jongeren die minder kansen ervaren blijven β€˜meedoen’? Dat zij perspectief ontwikkelen en onderdeel zijn van de oplossing? In het project Zuiderstroom doen we dan ook onderzoek naar de vraag: Op welke wijze dient een muzikale wijkinfrastructuur als basis voor het structureel stimuleren van kansengelijkheid en verbinding in de woonwijk?

  Ik wil meer weten over dit onderzoek, neem contact met me op!

  Maatschappelijke impact van Zuiderstroom

  Tijdens de eerste editie van het project is er met een muzikale coalitie, blijvende verbindingen en relaties Γ©n waardevolle inzichten in behoeften van inwoners en deelnemers een basis gelegd om segregatie aan te pakken in de woonwijk. Muziek als antwoord op segregatie? Het klinkt vreemd, maar de muzikanten en deelnemers laten de potentie zien: Samen muziek maken en beleven brengt ons dichter bij elkaar en zet aan tot het helpen en ondersteunen van elkaar. Om zo de kansenongelijkheid te verminderen. Sinds 2020 zijn we gestart met het project Zuiderstroom en het onderzoek. Dat leidde al tot onderstaande maatschappelijke impact:

  1. De onconventionele muzikale coalitie van inwoners die van aanpakken weet.
   Een amusementsorkest, een klarinettenkoor en een hiphopcollectief vormen samen de kleurrijke muzikale coalitie in Arnhem-Zuid. Deze diverse samenstelling van genres, karakters, sociaaleconomische posities en culturele achtergronden is allesbehalve conventioneel en juist daarom zo nodig. Het maken van de EP tijdens een wereldwijde pandemie heeft ervoor gezorgd dat ondanks de sociale onthouding mensen zich toch verbonden en gezien voelen. Dat heeft geleid tot een onderlinge band gebouwd op de gedeelde passie: muziek.
  2. Perspectief en zelfvertrouwen bij deelnemers door de culturele uitwisseling.
   Tijdens het project vindt er een culturele uitwisseling plaats die leidt tot perspectief en zelfvertrouwen bij deelnemers. Zo zijn leden van de verenigingen zijn onder de indruk van de professionaliteit van de jongeren en voor iedereen die deelneemt aan het project was het heel bijzonder om te zien dat zij allemaal hetzelfde doel hadden, en allemaal anders werkten en een andere kijk hadden op muziek.Tegelijkertijd zorgt het project ook voor meer ontvankelijkheid van een andere muzikale kijk op hetzelfde nummer waardoor voor rapper Tuur een van de belangrijkste resultaten zijn persoonlijke muzikale groei is geweest.
  3. Bijzondere inzichten in behoeften van inwoners.
   Tijdens de vele gesprekken met muzikanten in Arnhem-Zuid Γ©n de onderlinge uitwisseling met jongeren werd het duidelijk dat er een grote behoefte is aan een plek waar op een structurele wijze muziek wordt gemaakt, gepresenteerd en beleefd.  

  Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuur Fonds Gelderland en Provincie Gelderland.

  Ontdek meer

  Onderstaande berichten zijn gerelateerd aan de thema's en Een inclusieve wijkaanpak.