Hoe alle inwoners zΓ©lf de publieke ruimte in hun wijk vergroenen


Onze groene leefomgeving vraagt om onderhoud en gemeenten verwachten steeds vaker dat inwoners hun steentje bijdragen. Dat is maar goed ook want de biodiversiteit in onze leefomgeving neemt af terwijl een groene en duurzame stad juist bijdraagt aan de gezondheid van haar inwoners. Toch zijn het vaak dezelfde inwoners met groene vingers die de tuinhandschoen oppakken. Kan dat anders? Hoe kunnen Γ‘lle inwoners samen hun groene leefomgeving maken?


Welkom bij Werkplaats de Paardenbloem!

In het voorjaar van 2019 struinde De Onkruidenier door het groen van Arnhem Zuid. Het was een ontdekkingstocht naar de verschillende soorten planten die in de wijk groeien. In april zorgde één specifieke plantensoort voor een magische schoonheid; miljoenen paardenbloemen transformeerden de gazons van Malburgen tot een goudgele deken. Deze vondst gaf de aanleiding om de wereld van deze ogenschijnlijke alledaagse plant beter te bestuderen, samen met inwoners van de wijk.

De werkplaats bestaat uit allerhande uitgestald werkgerei zoals wasbakken en droogrekken voor het onkruid, informatieborden over de paardenbloem, een workshopplek en de houten huisjes waarin de eindproducten zijn opgesteld. Het is allemaal in dezelfde stijl vormgegeven in samenwerking met Collectief Soepel. In deze werkplaats staat, zoals de naam al zegt, de paardenbloem centraal. Vanuit de werkplaats organiseerden de Onkruidenier allerlei expedities en workshops over de toepassingen van paardenbloemen en allerlei andere wilde planten. Zo werden inwoners geΓ«nthousiasmeerd om meer te leren en proeven van en over wilde planten die groeien in hun wijk. Inwoners kijken op een andere manier naar de publieke ruimte en willen nu zelf initiatieven starten.

De Nationale Dag van de Paardenbloem 2020 & 2021

Sinds 2020 is ‘de nationale Dag van de Paardenbloem’ die Bureau Ruimtekoers, De Onkruidenier en Herbarium Frysicum uitriepen op de laatste zondag van april dΓ© manier om aandacht te vragen voor de kracht van dit goudgele wonder. Tijdens de digitale opzet vanwege de aanhouende coronamaatregelen deelden duizenden mensen via sociale media foto’s van de paardenbloem in de eigen leefomgeving, mogelijke toepassingen zoals recepten en werden de honderden soorten ontleed. De Onkruidenier maakte diverse DIY-filmpjes om deelnemers te enthousiasmeren aan de slag te gaan met paardenbloemen recepten. Bij onder andereΒ NPO Radio 1Β en in dagblad Trouw was er aandacht voor deze bijzondere dag.Β Lees hier meer over deze social media actie.

Ik wil ook een werkplaats in mijn wijk of gemeente, neem contact met me op!


Resultaten van Werkplaats de Paardenbloem:
3 x hoe inwoners nu zelf aan de slag gaan met het ‘vergroenen’ van hun wijk

1 Betrokkenheid en draagvlak vanuit een kleurrijke groene coalitie van inwoners en winkeliers uit de wijk

De gelijkwaardige aanpak van het project heeft geleid tot een kleurrijke groene coalitie van inwoners die aan de slag gaan met de opgedane kennis van het project. De coalitie is een verzameling van mensen met diverse culturele achtergronden die bij elkaar komen vanuit een gemeenschappelijke behoefte naar meer groenbeleving en kennis over dat groen in de eigen wijk.

β€œSamenwerken met inwoners die zich nog niet in de bestaande netwerken begeven is net zo belangrijk, zegt Frouwkje van De Onkruidenier

Frouwkje (rechts) samen met inwoner bij Werkplaats de Paardenbloem in 2020

2 Het collectief en gemeente Arnhem maken samen het stenige winkelcentrum klimaatadaptief en versterken de biodiversiteit in de wijk

Gemeente Arnhem is als partner ingestapt en heeft de geplande ontwikkelingen voor het gebied Winkelcentrum de Drieslag ruimschoots naar voren geschoven. Zij maken gebruik van het momentum en draagvlak dat nu is gecreΓ«erd. De stalen pergola wordt voorzien van eetbare planten en kruiden die worden onderhouden door een coalitie van winkeliers en inwoners en de pleinen krijgen een groene invulling, mede ontworpen door opnieuw die coalitie. Op de afbeeldingen zijn de eerste schetsen te zien van de plannen die zijn voorgelegd aan de gemeente Arnhem.

3 Deelnemers ontwikkelen sociale en creatieve competenties

De workshop verandert het perspectief op de leefomgeving. Meerdere deelnemers geven aan dat ze blij zijn de omgeving te leren kennen. Uiteindelijk leidt verandering van het perspectief op de eigen leefomgeving tot meer betrokkenheid. Het willen nemen van een eigen rol kwam helder naar voren evenals het willen delen van kennis met buurtgenoten. Deelnemers gebruiken de workshops ook om hun behoeften in andere samenstellingen beter onder woorden te kunnen brengen. Op die wijze leidt het participatieproject tot fysieke ingrepen in de publieke ruimte Γ©n helpt het inwoners bij hun sociale en creatieve ambities.

Ontdek meer

Onderstaande berichten zijn gerelateerd aan de thema's en De sociale waarde van groene ruimte.