Wij zijn Bureau Ruimtekoers

Wij zijn Bureau Ruimtekoers. Het bureau voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst in de leefomgeving. Wij realiseren langdurige betrokkenheid van inwoners, kunstenaars en beleidsmakers bij maatschappelijke vraagstukken. Doe je mee?

Wij werken aan rechtvaardige steden, buurten en wijken

Met kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden en ondernemers zet platform Ruimtekoers de publieke ruimte in onze wijken, buurten en steden in om met geëngageerde kunstprojecten nieuwe ideeën en richtingen te verkennen voor rechtvaardige samenleving. Dat doet Ruimtekoers midden in die samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan.

Kansen voor kunst en cultuur

Dat is belangrijk, want een terugtrekkende landelijke overheid geeft de regie aan de steden, dorpen en wijken. Van beleidsmakers én inwoners wordt nu verwacht dat zij reageren op maatschappelijke vraagstukken en de problemen oplossen. Maar stadsbesturen, ambtenaren, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weten vaak niet hoe zij de uitdagingen samen moeten aanpakken. En daar ziet Ruimtekoers met haar activiteiten een kans voor de kunst- en cultuursector met geëngageerde makers, om samen met publiek, inwoners en beleidsmakers aan de slag te gaan.

Meer weten over onze visie?

Wij zijn Bureau Ruimtekoers

Samen met deze professionals werken we aan duurzaam draagvlak in onze steden, wijken en buurten.

Een portret van Renée Janssen

Renée Janssen

Projectleider

Een portret van Pim Gerritsen

Pim Gerritsen

Projectleider

Een portret van Sanne Karssenberg

Sanne Karssenberg

Projectleider

Een portret van Yosser Dekker

Yosser Dekker

Creatief directeur

Een portret van Lisette Wiegers

Lisette Wiegers

Projectmarketeer

Een portret van Margot Wolters

Margot Wolters

Marketing coördinator

Een portret van Sari Bouwmeester

Sari Bouwmeester

Hoofd onderzoeker

Een portret van Sarah Doorduin

Sarah Doorduin

Onderzoeker

Een portret van Brechtje Cazemir

Brechtje Cazemir

Stagiaire communicatie

Een portret van Floortje Dekkers

Floortje Dekkers

Redacteur

Een portret van Robin Atema

Robin Atema

Kwartiermaker

Een portret van Jorine Roelofs

Jorine Roelofs

Programmamaker

Wil je ook de wereld mooier maken?

Onze programma’s en projecten

Binnen vier maatschappelijke thema’s: de energietransitie, klimaat en biodiversiteit, segregatie en kansen(on)gelijkheid en inclusieve stadsontwikkeling ontwikkelen we projecten en programma’s. Met impact in de leefomgeving én de culturele sector.

In opdracht

We werken in opdracht van overheden, culturele instellingen en woningbouwcoöperaties samen met inwoners en makers aan participatieve communicatie en co-creatie. We organiseren participatie bij cultuur en erfgoed. We adviseren over de juiste aanpak bij participatie in de leefomgeving én inspireren anderen met onze inzichten.

Eigen initiatief

We initiëren projecten en samenwerkingen  binnen drie programmalijnen. In het stadsmakersprogramma werken we langdurig aan vraagstukken via kunstvormen, in het publieksprogramma presenteren we op culturele wijze de uitkomsten en in De Akademie reflecteren we op onze aanpak met lezingen en publicaties.

Meer weten over onze projecten?

Wij werken met makers

Wij geloven in de kracht van de verbeelding die makers tot stand brengen bij maatschappelijke vraagstukken. Wij dagen onze makers uit om in een participatieve context aan slag te gaan en begeleiden hen om tussen en mét inwoners en beleidsmakers  tastbare toekomstbeelden te maken en presenteren. Ben jij maker en wil je samen aan de slag? Graag! Heb je een ge-wel-dig idee en/of zie je ergens kansen? Neem contact met ons op!

“Samen met Ruimtekoers onderzoeken we thema’s die mij aan het hart liggen. Zoals de gentrificatie van wijken én de netwerken die inwoners ondanks alle veranderingen toch weten te vormen en behouden. Het voelt goed om als één team daarmee aan de slag te mogen!”

Richard Kofi

Wil jij samen met ons maken?

Steun Ruimtekoers met haar maatschappelijke missie

Vanuit de straten, scholen en wijkcentra bouwen we aan een beweging die oprecht werk maakt van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Dat kunnen we niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Wordt vriend van Ruimtekoers voor slechts 100,00 euro per jaar, belastingvrij.

Steun Ruimtekoers en word vriend!

Deze partners steunen Bureau Ruimtekoers in 2022

Samenwerken we aan leefbare steden, wijken en buurten en een nieuw perspectief voor de kunstenaar.

Ontdek alle partners

Empowerment via kunst en ontwerp

Met participatief ontwerp en gemeenschapskunst zorgen wij ervoor dat betrokkenen zowel de middelen hebben om langdurig mee te kúnnen doen, als dat zij gemotiveerd zijn om langdurig mee te wíllen doen. Zo empoweren wij de betrokkenen om zelfstandig mee te blíj́ven doen in zowel de leefomgeving als de culturele sector. Hoe we dat weten? Wij meten onze impact. Hieronder leggen we dat uit.

Onze impact in de leefomgeving

Wij werken vanuit kunst aan participatie in de leefomgeving en bereiken doelgroepen die doorgaans door overheidsprogramma’s niet worden bereikt. We motiveren beleidsmakers de stem van deze doelgroepen serieus te nemen en zorgen voor langdurige betrokkenheid van iedereen bij het project en het vervolg.

Onze impact in de culturele sector

Wij maken kunstprojecten in en met de leefomgeving en bereiken doelgroepen doorgaans niet door culturele instellingen of makers worden bereikt. Wij versterken de positie van makers door hen de kans te bieden direct met deze doelgroepen te werken. Zo maken wij kunst en cultuur toegankelijk en onderdeel van het dagelijks leven van velen. Hoe meer kunst in het dagelijks leven is, hoe weerbaarder de sector wordt.

Meer weten over hoe wij impact maken?

Over Ruimtekoers & Stichting Halfvol

Bureau Ruimtekoers is een merk van Stichting Halfvol. Vanaf 2017 koos de stichting ervoor om één grote activiteit per jaar te ontplooien waarin de doelstelling van de stichting het meest uitgewerkt kan worden; Ruimtekoers Festival. Ruimtekoers Festival was een paraplu voor diverse projecten die allen voldoen aan de doelstellingen. Het festival bestond uit een verzameling van langlopende projecten, van gemiddeld vijf maanden welke in hetzelfde weekend werden gepresenteerd.

Tijdens de coronapandemie is de keuze gemaakt afscheid te nemen van het festival als overkoepelend concept, maar de projecten te blijven organiseren. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkelt: Bureau Ruimtekoers. Bureau Ruimtekoers is een platform voor gemeenschapskunst en participatief ontwerp in de leefomgeving. Bureau Ruimtekoers betrekt inwoners en beleidsmakers bij maatschappelijke uitdagingen via kunst en cultuur activiteiten. De projecten vinden het gehele jaar plaats. De Stichting heeft de status van een culturele ANBI.

Meer weten over onze ANBI status?

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst in de leefomgeving. We reflecteren publiekelijk op onze projecten zodat iedereen kan bijdragen aan de volgende stap. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2022 Bureau Ruimtekoers