Onze social design aanpak

Géén eenmalige projecten, maar duurzame relaties met en voor iedereen. Met onze social design aanpak in drie stappen bereiken we mensen die nog niet betrokken waren en zorgen we ervoor dat zij langdurig betrokken blijven. We ontsluiten nieuwe frisse perspectieven voor oplossingen en borgen deze in beleid.

In 3 stappen naar waardevolle inzichten en blijvende betrokkenheid

In onze projecten staat een thema of beleidsvraag centraal. Zoals de energietransitie, geldzorgen of het meedoen in je eigen wijk. Met inwoners, beleidsmakers en kunstenaars realiseren we in drie stappen waardevolle inzichten voor het specifieke vraagstuk én blijvende betrokkenheid daarbij.

Social design & design antropologie

Vanuit social design hebben we een aanpak geformuleerd. Die is gebaseerd op design antropologie. Een academisch veld en ontwerpbenadering. Meer weten? Lees het hier!

Stap 1: Kennismaken 

De leefwereld van betrokkenen staat centraal. Die, en het vraagstuk, verhelderen we met antropologische methodes zoals veldwerk. We lopen mee met doelgroepen en gemeenschappen of ontmoeten nieuwe mensen via sleutelfiguren.

Met focus op het vraagstuk brengen we belangen en stakeholders in kaart en verzamelen gelijksoortige inspirerende voorbeelden om van te leren.

We eindigen met een concreet en breed gedragen plan van aanpak voor ons project.

Als team én met onze makers gaan we altijd naar onze doelgroepen toe. In onze aanpak staat de mens centraal, niet zozeer het vraagstuk. Daarom knopen we bijvoorbeeld een praatje aan op straat, bestellen we een biertje in de voetbalkantine en bouwen we razendsnel ons netwerk uit met een open en nieuwsgierige houding. Zo weten we wat er speelt én voelen we waar de energie zit voor vervolgstappen.

Renée Janssen

renee@ruimtekoers.nl

Stap 2: Samen maken en ontwerpen

Vervolgens ontwerpen de betrokkenen, samen met een maker een toekomstscenario als antwoord op het vraagstuk. Dit kan zo klein zijn als een een foto, of zo groot als een theatervoorstelling. Dat zorgt voor verfrissende perspectieven op oplossingen.

Door het zelf maken van een culturele uiting over het vraagstuk raken deelnemers verbonden en gemotiveerd. Dat leidt tot motivatie om langdurig betrokken te zijn. We eindigen altijd met een feestelijke presentatie van het kunstwerk. Iedereen is welkom!

In de vijf jaar dat ik met Ruimtekoers samenwerk, ben ik keer op keer aangenaam verrast door de bevlogenheid, de creativiteit, het schijnbare gemak en het plezier, waarmee ze inhoud en vorm geven aan beleidsmatige thema’s als: sociale cohesie, samenwerking, leefbaarheid en – ‘lest best’ -cultuurbeleving.

Cees Vermeulen

Stap 3: Samen evalueren

Vervolgens blikken we met alle betrokkenen terug op het proces. In een verslag verzamelen we interessante inzichten vanuit de deelnemers op het specifieke vraagstuk. Zo delen we drijfveren van betrokkenen én concrete voorstellen voor nieuw beleid, getoetst aan alle stakeholders.

Met enthousiaste betrokkenen maken we een plan van aanpak voor vervolgprojecten. Tijdens het proces maken we financiële middelen en kennis toegankelijk voor hun langdurige betrokkenheid. Zo empoweren wij hen om steeds meer eigenaar te worden en betrokken te blijven via eigen projecten.

In de klas durf ik vaak niet mijn mening te geven. Maar hier, bij Stad van Vertrouwen voelde ik me zo veilig en gehoord. Ik werd zelfs de burgemeester in het spel! Ik wil nog meer leren over democratie én andere jongeren enthousiasmeren over dit thema.

Edu

Onze social design aanpak in het sociale en ruimtelijke domein

En zo stappen we met onze social design aanpak naar het sociale en ruimtelijke domein. Daar werken we samen met inwoners, kunstenaars, beleidsmakers en vele anderen aan maatschappelijke opgaven. Op eigen initiatief, of in opdracht van diverse overheden, woningcorporaties, culturele instellingen en scholen, werken we aan opgaven zoals jongerenparticipatie, de energietransitie, armoede-aanpak of arbeidsparticipatie. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan eens onze projecten!

Benieuwd naar onze social design projecten?

Onze diensten

Met onze creatieve participatietools bereiken we de juiste mensen en raken zij langdurig betrokken bij vraagstukken en thema’s. Doe je mee?

Meer lezen

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Dat lijkt ons heel leuk! Laten we samen aan de slag! We helpen je graag met het verduidelijken van je plannen, met een creatieve brainstorm. We luisteren goed en we houden ervan om te inspireren met onze inzichten. Interesse? Neem eens contact op met Renée. Tot snel!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers