Wij zijn Bureau Ruimtekoers

Wij zijn Bureau Ruimtekoers. Een bureau en stichting voor social design en participatie die kunst, haar makers, en liefhebbers ruimte biedt om bij te dragen aan maatschappelijke verandering voor én met iedereen.

Wij dragen met social design en participatie bij aan een inclusieve samenleving

Wij zijn Ruimtekoers. Een stichting en bureau voor social design en participatie in de leefomgeving. Wij geloven dat participatie, of meedoen, een voorwaarde is voor een inclusieve samenleving, maar we zien dat niet alle vormen van participatie toegankelijk zijn. Dat resulteert in een samenleving bedacht en ingericht door de happy few, met ongelijkheid tot gevolg.

Kansen voor social designers en geëngageerde kunstenaars

Hier liggen kansen voor social designers en geëngageerde kunstenaars die participatief willen werken en wiens praktijk geworteld is in maatschappelijke bewegingen en inclusie. Daarom organiseren wij jaarlijks op eigen initiatief en in opdracht ongeveer twintig projecten waarin we samen met sociale kunstenaars en ontwerpers en verschillende groepen bewoners, beleidsmakers en lokale partners werken aan maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving.

Tastbare toekomstbeelden

Als ontwerpbenadering voor participatie gebruiken we design-antropologie. We ontwerpen onze projecten vanuit gelijkwaardige ontmoetingen met uiteenlopende mensen. Onze kunstenaars en ontwerpers brengen waarden en betrokkenen in kaart en bouwen vertrouwen op. Vanuit daar bedenken, maken en presenteren deelnemers en designers op artistieke wijze met elkaar tastbare toekomstbeelden als antwoord op een vraagstuk.

Lees meer over

Onze impact:
iedereen doet mee

Het resultaat is dat we samen het meedoen van iedereen versterken. Groepen mensen die eerder niet bereikt werden doen nu langdurig mee, spreken zich uit en ontwikkelen sociale en creatieve competenties. Bovendien worden nieuwe frisse perspectieven als uitgangspunten voor oplossingen en vervolgprojecten ontsloten, vaak in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, culturele instellingen en scholen. Die op hun beurt leren hoe zij participatie kunnen versterken en maatschappelijke thema’s inclusiever kunnen aanpakken

Zo bieden we kunst, makers en vele anderen ruimte om bij te dragen aan maatschappelijke verandering voor en met iedereen. Dus hee, doe je mee?

We monitoren onze projecten en meten zo onze maatschappelijke impact

Met Ruimtekoers gaan we voor langdurige betrokkenheid. Dat betekent dat betrokkenen na deelname aan onze projecten vervolgens zelfstandig vervolgstappen zetten. Hoe we dat doen? Vraag het eens aan Sari, of bekijk onze pagina over impact hier!

Sari Bouwmeester

sari@ruimtekoers.nl

Lees alles over onze

We delen onze kennis over social design

Zo leren we ontzettend veel over social design, participatie en inclusie. Daarom hebben we onze Akademie opgezet. Een omgeving waar we iedereen uitnodigen om samen te leren over deze thema’s. Daarnaast delen we de inzichten met onze educatieprojecten op het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daar bieden we met social designers en kunstenaars uiteenlopende cultuureducatieprogramma’s aan. En in opdracht organiseren we workshops voor het bedrijfsleven over participatieve werkmethoden.

Meer weten over onze

Wij zijn Bureau Ruimtekoers, wil jij dat ook?

Met een klein kernteam van programmamakers, adviseurs, projectleiders en communicatieprofessionals organiseren we onze projecten. We werken samen met kunstenaars, ontwerpers en vele anderen om de projecten te realiseren. We zijn altijd op zoek naar professionals die net zoals wij hard willen werken om samen met uiteenlopende doelgroepen de wereld een beetje mooier te maken. Voel je vooral vrij om eens een open sollicitatie in te sturen via florien@ruimtekoers.nl.

Onze social design projecten

Op eigen initiatief, of in opdracht van diverse overheden, woningcorporaties, culturele instellingen en scholen, werken we aan participatie en communicatie in het culturele, sociale, en ruimtelijke domein.

Social design in opdracht

In opdracht van overheden, culturele instellingen en bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties werken we met onze social design projecten aan bijvoorbeeld leefbare wijken, bewustwordingscampagnes over grensoverschrijdend gedrag of burgerparticipatie bij ruimtelijke herinrichtingen.

We bieden diensten aan als creatieve participatie, participatieve communicatie en social design.

Social design vanuit eigen initiatief

Als culturele instelling ontwikkelen we samen met – en vanuit behoeften van – met makers, deelnemers en andere partners jaarlijks participatieve kunstprogramma’s. Dat doen we voornamelijk in Arnhem en omgeving. In onze Akademie reflecteren we op onze aanpak met lezingen en publicaties.

We ontwikkelen zo diensten als cultuur- en erfgoedparticipatie en educatie.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Samen met Ruimtekoers onderzoeken we thema’s die mij aan het hart liggen. Zoals de gentrificatie van wijken én de netwerken die inwoners ondanks alle veranderingen toch weten te vormen en behouden. Het voelt goed om als één team daarmee aan de slag te mogen!”

Richard Kofi

Deze partners steunen Bureau Ruimtekoers in 2024

Samenwerken we aan leefbare steden, wijken en buurten en een nieuw perspectief voor de kunstenaar.

Ontdek alle partners

Steun Ruimtekoers!

Samenwerken aan inclusieve steden, buurten en wijken. Dat kan alleen wanneer iedereen inspraak heeft in beleidsvorming en daar toegang tot heeft. Ruimtekoers komt tot stand dankzij subsidies, bijdragen van sponsors en fondsen én door de gewaardeerde steun van jou, ons publiek. Jouw bijdrage is van groot belang om Ruimtekoers mogelijk te maken.

Steun Ruimtekoers

Onze ontwikkeling

Ruimtekoers ontstond in 2015 als een festival dat de mogelijkheden van het gebruik van lege ruimtes in de stad liet zien en groeide uit tot een jaarlijks community arts festival met de ambitie om samen met kunstenaars, inwoners en wijkpartners toekomstbeelden voor de stad te ontdekken en presenteren.

Ruimte voor onderzoek

Vanaf 2019 maken we deze programma’s niet alleen, we onderzoeken ze ook. Dit heeft geresulteerd in de methode Ruimtekoers: een werkwijze die design antropologie als ontwerpbenadering gebruikt en deze combineert met kunstpresentatie, cultuurdeelname en burgerparticipatie. Deze aanpak vormt sindsdien het uitgangspunt van alle projecten die Bureau Ruimtekoers ontwikkelt.

Ruimte voor ontwikkeling

Vanaf 2019 namen we stapsgewijs afscheid van de festivalopzet van Ruimtekoers en in 2021 gingen we verder als projectbureau voor social design en participatie. In 2023 en 2024 werken we toe naar een ‘culturele instelling anno nu’ gestoeld op de waarden inclusie en participatie. Een instelling die kunst, makers en liefhebbers ruimte biedt om bij te dragen aan maatschappelijke verandering voor én met iedereen.

Meer over Ruimtekoers

Stichting Ruimtekoers is opgericht in 2014 en organiseert en is sinds 2021 actief onder de naam Bureau Ruimtekoers.

De stichting is een non-profitorganisatie met een culturele ANBI-status, een erkend goed doel. Jouw donatie of bijdrage wordt goed besteed en is aftrekbaar voor de belasting.

Ga naar onze

Onze diensten

Met onze creatieve participatietools bereiken we de juiste mensen en raken zij langdurig betrokken bij vraagstukken en thema’s. Doe je mee?

Meer lezen

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers