Wij zijn Bureau Ruimtekoers

Wij zijn Bureau Ruimtekoers. Een culturele instelling voor social design en participatie in de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat inwoners, kunstenaars en beleidsmakers gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven. Doe je mee?

Wij werken met social design en participatie aan inclusieve steden

Participatie, of meedoen, is een voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Maar niet alle vormen van participatie zijn toegankelijk. Juist hier liggen kansen voor social designers en geëngageerde kunstenaars die participatief willen werken en wiens praktijk geworteld is in maatschappelijke bewegingen en inclusie.

Social design in het sociale en ruimtelijke domein

Met de ene voet geworteld in de creatieve industrie, stappen we met onze social design aanpak naar het sociale en ruimtelijke domein. Daar werken we samen met inwoners, kunstenaars, beleidsmakers en vele anderen aan maatschappelijke opgaven. Op eigen initiatief, of in opdracht van diverse overheden, woningcorporaties, culturele instellingen en scholen, werken we aan opgaven zoals jongerenparticipatie, de energietransitie, armoede-aanpak of arbeidsparticipatie. Van theatervoorstellingen in kringloopwinkels, tot democratische kunst in de publieke ruimte – en van participatieve communicatiecampagnes, tot gedragen onderzoeken en adviezen. Bij ons staat de mens centraal.

Onze impact

Dankzij onze artistieke aanpak met een strak geregisseerd ontwerpproces, bereiken we juist die mensen die nog niet betrokken waren en zorgen we ervoor dat zij langdurig betrokken blijven. We ontsluiten nieuwe frisse perspectieven voor oplossingen en borgen deze in beleid. Bovendien, omdat ieder programma ontwikkeld is vanuit een cross-over van het culturele domein naar het fysieke of sociale domein, herdefiniëren we de rol van kunst, de kunstenaar en de instelling.

We monitoren onze projecten en meten zo onze maatschappelijke impact

 

Met Ruimtekoers gaan we voor langdurige betrokkenheid. Dat betekent dat betrokkenen na deelname aan onze projecten vervolgens zelfstandig vervolgstappen zetten. Door zelf een project aan te jagen in de woonwijk, ervaringen mee te nemen naar de eigen kunstpraktijk of in het vervolg de participatie bij een vraagstuk anders, inclusiever, inrichten.

En dat werkt! Dat weten we omdat we onze impact meten. Hoe we dat doen? Vraag het eens aan Sari, of bekijk onze pagina over impact hier!

Sari Bouwmeester

sari@ruimtekoers.nl

Lees alles over onze

We delen onze kennis over social design

Zo leren we ontzettend veel over social design, social practices, participatie en inclusie. Daarom hebben we onze Akademie opgezet. Een omgeving waar we iedereen uitnodigen om samen te leren over deze thema’s. Zo organiseren we workshops voor en met ‘de makers van morgen’, publiceren we artikelen over onze inzichten en organiseren we meet-ups tijdens de presentaties van onze projecten.

Cultuureducatie en workshops social design

Daarnaast delen we de inzichten met onze educatieprojecten op het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daar bieden we met social designers en kunstenaars uiteenlopende cultuureducatieprogramma’s aan. En in opdracht organiseren we workshops voor het bedrijfsleven over participatieve werkmethoden.

Meer weten over onze Akademie

Wij zijn Bureau Ruimtekoers, wil jij dat ook?

Met een klein kernteam van programmamakers, adviseurs, onderzoekers, projectleiders, communicatieprofessionals, producenten organiseren we onze projecten. We werken samen met kunstenaars, ontwerpers en vele anderen om de projecten te realiseren. We zijn altijd op zoek naar professionals die net zoals wij hard willen werken om samen met uiteenlopende doelgroepen de wereld een beetje mooier te maken. Voel je vooral vrij om eens een open sollicitatie in te sturen via margot@ruimtekoers.nl.

Wij werken met makers

Wij geloven dat social design en social practices bijdragen aan een inclusieve samenleving. Daarom werken wij altijd met makers die participatief willen werken en wiens praktijk geworteld is in maatschappelijke bewegingen en inclusie. Samen met inwoners en beleidsmakers creëren zij een ruimte waarin zij, door middel van collectieve verbeeldingskracht en gelijkwaardige ontmoetingen, tastbare, artistieke en inclusieve toekomstbeelden ontwikkelen, maken en presenteren.

Ben je maker en wil je samen aan de slag?

 

Heb jij een ge-wel-dig idee en zie je kansen om dat samen met Ruimtekoers te ontwikkelen? We zijn een en al oor. Wij geloven in ‘de makers van morgen’. Kunstenaars en ontwerpers die verbonden zijn met hun omgeving en die juist gelijkwaardig samenwerken met hun publiek. Makers voor wie participatie een vanzelfsprekendheid is.

Ben jij dat? Neem dan eens contact op met Yosser!

Yosser Dekker

yosser@ruimtekoers.nl

Onze social design projecten

Op eigen initiatief, of in opdracht van diverse overheden, woningcorporaties, culturele instellingen en scholen, werken we aan participatie en communicatie in het culturele, sociale, en ruimtelijke domein.

Social design in opdracht

In opdracht van overheden, culturele instellingen en bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties werken we met onze social design projecten aan bijvoorbeeld leefbare wijken, bewustwordingscampagnes over grensoverschrijdend gedrag of burgerparticipatie bij ruimtelijke herinrichtingen.

We bieden diensten aan als creatieve participatie, participatieve communicatie en social design.

Social practises vanuit eigen initiatief

Als culturele instelling ontwikkelen we samen met – en vanuit behoeften van – met makers, deelnemers en andere partners jaarlijks participatieve kunstprogramma’s. Dat doen we voornamelijk in Arnhem en omgeving. In onze Akademie reflecteren we op onze aanpak met lezingen en publicaties.

We ontwikkelen zo diensten als cultuur- en erfgoedparticipatie en educatie.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Samen met Ruimtekoers onderzoeken we thema’s die mij aan het hart liggen. Zoals de gentrificatie van wijken én de netwerken die inwoners ondanks alle veranderingen toch weten te vormen en behouden. Het voelt goed om als één team daarmee aan de slag te mogen!”

Richard Kofi

Deze partners steunen Bureau Ruimtekoers in 2023

Samenwerken we aan leefbare steden, wijken en buurten en een nieuw perspectief voor de kunstenaar.

Ontdek alle partners

Steun Ruimtekoers met haar maatschappelijke missie

Vanuit de straten, scholen en wijkcentra bouwen we aan een beweging die oprecht werk maakt van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Dat kunnen we niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Wordt vriend van Ruimtekoers voor slechts 100,00 euro per jaar, belastingvrij.

Steun Ruimtekoers en word vriend!

Onze ontwikkeling

Ruimtekoers is in 2015 ontstaan als jaarlijks festival dat de mogelijkheden van lege ruimtes in de stad liet zien. Het groeide uit tot een community arts festival met de ambitie om sámen met kunstenaars, inwoners en wijkpartners toekomstbeelden voor de stad te presenteren.

Methode Ruimtekoers

Vanaf 2019 onderzoeken we deze programma’s en dat resulteerde in de ‘methode Ruimtekoers’: een aanpak gebaseerd op de ontwerpbenadering design-antropologie, gecombineerd met vormen van kunstpresentatie, cultuurparticipatie en burgerparticipatie. Deze aanpak vormt sindsdien het artistiek en inhoudelijk kader voor alle projecten die Ruimtekoers ontwikkelt.

Bureau Ruimtekoers als culturele instelling anno nu

Vanaf 2020 namen we stapsgewijs afscheid van het festival, en sinds 2022 presenteren we Ruimtekoers als een projectbureau voor social design en participatie in de leefomgeving. In 2023 en 2024 bouwen we verder aan een ‘culturele instelling anno nu’, gestoeld op de waarden van inclusie en participatie. Een instelling die kunst, haar makers, en beoefenaars ruimte biedt om bij te dragen aan maatschappelijke verandering voor én met iedereen. We passen de organisatie aan van een bestuursmodel naar raad-van-toezichtmodel en investeren in een senior projectmanager om de organisatie aan te sturen.

Culturele ANBI

Bureau Ruimtekoers is een merk van Stichting Ruimtekoers. De Stichting heeft de status van een culturele ANBI.

Meer weten over onze ANBI status?

Onze diensten

Met onze creatieve participatietools bereiken we de juiste mensen en raken zij langdurig betrokken bij vraagstukken en thema’s. Doe je mee?

Meer lezen

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2023 Bureau Ruimtekoers