ANBI gegevens

Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting meerdere activiteiten per jaar gerealiseerd.

Stichting Halfvol

Vanaf 2018 koos de stichting ervoor om één grote activiteit per jaar te ontplooien waarin de doelstelling van de stichting het meest uitgewerkt kan worden; Ruimtekoers Festival. Ruimtekoers Festival was een paraplu voor diverse projecten die allen voldoen aan de doelstellingen. Het festival bestond uit een verzameling van langlopende projecten, van gemiddeld vijf maanden welke in hetzelfde weekend werden gepresenteerd.

Tijdens de coronapandemie is de keuze gemaakt afscheid te nemen van het festival als overkoepelend concept, maar de projecten te blijven organiseren. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkelt: Bureau Ruimtekoers. Bureau Ruimtekoers is een platform voor gemeenschapskunst en participatief ontwerp in de leefomgeving. Bureau Ruimtekoers betrekt inwoners en beleidsmakers bij maatschappelijke uitdagingen via kunst en cultuur activiteiten. De projecten vinden het gehele jaar plaats.

Doelstelling van Stichting Halfvol

Het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en “concreet doen”.

Bestuur en gegevens

In het bestuur nemen plaats Guus van Kleef, Jacco Vogelaar en Raymond de Haas. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Kunsteducatie. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen van de CAO Kunsteducatie. Makers ontvangen honoraria getoetst aan de richtlijnen van kunstenaarshonorarium.nl en code fair pay.

  • Naam: Stichting Halfvol
  • RSIN: 854191082
  • Adres: Akkerwindestraat 1-512 6832 CR Arnhem
  • Tel: 0649947864
  • Web: www.bureauruimtekoers.nl

Downloads

Giften en donaties

Help Ruimtekoers en wordt vriend of donateur! Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek. Zo is vriend worden van Ruimtekoers nog eens extra voordelig! Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Stichting Halfvol onderschrijft de Cultural Governance Code.

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2022 Bureau Ruimtekoers