ANBI gegevens

Stichting Ruimtekoers, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting meerdere activiteiten per jaar gerealiseerd.

Stichting Ruimtekoers & Bureau Ruimtekoers

Vanaf 2023 veranderde de stichting van naam. Van Stichting Halfvol, naar Stichting Ruimtekoers. Ook werd de organisatiestructuur aangepast. Van een bestuursmodel naar een raad-van-toezicht-model. Vanaf 2018 koos de stichting ervoor om één grote activiteit per jaar te ontplooien waarin de doelstelling van de stichting het meest uitgewerkt kan worden; Ruimtekoers Festival. Tijdens de coronapandemie is de keuze gemaakt afscheid te nemen van het festival als overkoepelend concept, maar de projecten te blijven organiseren. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkelt: Bureau Ruimtekoers.

Doelstelling van Stichting Ruimtekoers

De stichting heeft ten doel het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door middel van kunst, cultuur en ontwerp, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Bestuur en raad van toezicht

Directeur-bestuurder is Yosser Dekker. In de raad van toezicht nemen plaats: Guus van Kleef (voorzitter), Ellen van Hees, Gerty van Deursen, Piek Visser-Knijff en Raymond de Haas.De raad van toezicht is onbezoldigd en ontvangt reiskostenvergoeding getoetst aan de CAO Kunsteducatie.  De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Kunsteducatie. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen van de CAO Kunsteducatie. Makers ontvangen honoraria getoetst aan de richtlijnen van kunstenaarshonorarium.nl en Code Fair Practice die de stichting onderschrijft net zoals de Code Cultural Governance en Code Diversiteit & Inclusie.

Gegevens

Downloads

Steun Ruimtekoers met een donatie

Help Ruimtekoers en wordt vriend of donateur! Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek. Zo is vriend worden van Ruimtekoers nog eens extra voordelig! Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Margot Wolters

margot@ruimtekoers.nl

© 2023 Bureau Ruimtekoers