ANBI gegevens

Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting meerdere activiteiten per jaar gerealiseerd.

Stichting Halfvol & Bureau Ruimtekoers

Vanaf 2018 koos de stichting ervoor om één grote activiteit per jaar te ontplooien waarin de doelstelling van de stichting het meest uitgewerkt kan worden; Ruimtekoers Festival. Tijdens de coronapandemie is de keuze gemaakt afscheid te nemen van het festival als overkoepelend concept, maar de projecten te blijven organiseren. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkelt: Bureau Ruimtekoers.

Doelstelling van Stichting Halfvol

Het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en “concreet doen”.

Bestuur en gegevens

In het bestuur nemen plaats Guus van Kleef, Jacco Vogelaar en Raymond de Haas. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Kunsteducatie. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen van de CAO Kunsteducatie. Makers ontvangen honoraria getoetst aan de richtlijnen van kunstenaarshonorarium.nl en Code Fair Practice die de stichting onderschrijft net zoals de Code Cultural Governance en Code Diversiteit & Inclusie.

Downloads

Steun Ruimtekoers met een donatie

Help Ruimtekoers en wordt vriend of donateur! Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek. Zo is vriend worden van Ruimtekoers nog eens extra voordelig! Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Margot Wolters

margot@ruimtekoers.nl

© 2022 Bureau Ruimtekoers