Akademieweek voor de makers van morgen

Ben je maker en wil je participatief werken, maar weet je nog niet hoe? Of werk je al participatief en wil je jouw aanpak toetsen en verdiepen? Of werk je als beleidsmaker, cultureel of sociaal professional en wil je meer weten over wat kunst kan bijdragen in participatieprocessen? Je bent van harte welkom!

Wie is de maker van morgen?

De maker van morgen is verbonden met de omgeving en weet met het ontwerp- en kunstenaarsperspectief te inspireren. En met social design, participatieve maak- en werkvormen gemeenschappen te bereiken én langdurig te betrekken bij thema’s die zij belangrijk vinden. De maker van morgen vind je niet in een museum of theater. Maar buiten, daar waar mensen werken, naar school gaan of de boodschappen doen.

Module 3 – de Akademieweek

Tijdens module 1 van de Akademie stimuleerden we deelnemers zelfstandig projecten te ontwikkelen door het tonen van kansen voor het nemen van initiatief in de leefomgeving. Module 2 ging over het onderzoeken van diverse vormen en uitgangspunten voor samenwerken. Dit jaar gaan we verder met module 3: de Akademieweek!

Lees hier module 1 & 2 terug

Ruimtekoers presenteert: de Akademieweek!

Na het succes van vorig jaar nodigen Bureau Ruimtekoers en kunstcollectief gruppe tag jou van harte uit voor een nieuwe reeks workshops en interventies van de Akademie.

Tijdens een speciale Akademieweek, van 16 tot en met 20 mei, gemaakt voor en door de makers van morgen, leren we samen hoe makers vanuit participatieve en performatieve methoden en tools bijdragen aan rechtvaardige stedelijke ontwikkeling.

Ga naar de agenda!

Ruimtekoers Presents: The Akademieweek!

Following the success of last year’s programme, Bureau Ruimtekoers and art collective gruppe tag are excited to invite you to a new series of workshops and interventions organised by de Akademie.

During a special Akademieweek (academy week) from May 16 to 20, made for and by tomorrow’s makers, we will together learn how makers engage participatory and performative methods and tools to contribute to equitable urban development.

To the programme!

Programme and tickets

Van 16 tot en met 20 mei, De Voorkamer Utrecht

De week vindt plaats bij partner De Voorkamer in Utrecht. Daar organiseren we dagelijks workshops en interventies van kunstenaars en ontwerpers: Tina Lenz, Cultural Workers Unite, De Voorkamer, en gruppe tag. Iedere workshop is afzonderlijk te bezoeken, of je kunt je aanmelden voor de hele week.

From May 16 to 20 at De Voorkamer, Utrecht

The week takes place in Utrecht at our partner location De Voorkamer. Each day we will organise workshops and interventions there facilitated by artists and designers: Tina Lenz, Cultural Workers Unite, De Voorkamer, and gruppe tag. Each workshop can be attended separately, or you can register for the entire week.

Internationale samenwerking met gruppe tag

Deze Akademieweek is een samenwerking met kunstcollectief gruppe tag uit Leipzig. Met hun participatieve theaterprojecten betrekken zij inwoners bij urgente thema’s zoals gentrificatie, en onderzoeken zij eveneens de nieuwe rol van kunstenaars bij stedelijke ontwikkelingen. In het najaar organiseren we samen een Akademieweek in Leipzig.

International Collaboration With gruppe tag

This Akademieweek is a collaboration with Leipzig-based art collective gruppe tag. With their participatory theatre projects, gruppe tag involve residents in urgent matters such as gentrification and explore the new role of artists in urban development. In the autumn, we will jointly organise an Akademieweek in Leipzig.

 

Construction Sites of Utopia

De enorme woningnood zorgt voor snelle nieuwbouw, waardoor bestaande straten, buurten en wijken snel veranderen. Vaak ten koste van de huidige bewoners. Zij worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud, hogere huren en nieuwe buren die niet altijd kennisnemen van de bestaande netwerken, gewoonten en rituelen. Dit is geen natuurverschijnsel, maar actief onrechtvaardig beleid dat we gentrificatie noemen.

Construction Sites of Utopia

The immense housing shortage is causing fast-tracked housing development, rapidly transforming existing streets, neighbourhoods and districts. Often to the detriment of current residents. They are confronted with overdue maintenance, higher rent and new neighbours who do not always familiarise themselves with the existing networks, habits and rituals. This is not a natural phenomenon, but the result of active unjust policy that we call gentrification.

Wat leren we tijdens de Akademieweek?

Tijdens de Akademieweek maken we ruimte om de rol van de kunstenaar binnen de context van gentrificatie te onderzoeken en ervaren. Want hoe werk je als participatief maker binnen deze systemische uitdagingen? Hoe ga je om met al die stakeholders en voorkom je dat je een instrument wordt voor hen? En vooral: hoe werk je samen met inwoners, terwijl zij misschien wel iets anders aan hun hoofd hebben?

Na het volgen van deze Akademieweek heb je meer inzicht in hoe verschillende participatieve en performatieve methoden en tools je eigen praktijk kunnen versterken, en hoe je in contact komt met diverse partijen om samenwerkingen op te starten vanuit dezelfde waarde(n).

What Do We Learn During the Akademieweek?

During the Akademieweek we create space to explore and experience the role of the artist within the context of gentrification. Because, how do you work as a participatory maker within these systemic challenges? How do you interact with all of those stakeholders and avoid that you become their instrument? And above all: how do you work together with residents, while they might have something else on their mind?

After attending this Akademieweek you will have gained insight into how various participatory and performative methods and tools can strengthen your own practice, and how you can get in contact with diverse parties to start up collaborations based on the same value(s).

Voor wie is de Akademieweek?

De Akademieweek is gemaakt voor en door de makers van vandaag en morgen.

Ben je maker en wil je participatief werken, maar weet je nog niet hoe? Of werk je al participatief en wil je jouw aanpak toetsen en verdiepen? Of werk je als beleidsmaker, cultureel of sociaal professional en wil je meer weten over wat kunst kan bijdragen in participatieprocessen? Je bent van harte welkom!

Who Is the Akademieweek For?

The Akademieweek is made for and by today’s and tomorrow’s makers.

Are you a maker who wants to work in a participatory way, but you don’t yet know how? Or do you already work on a participatory basis and want to evaluate or deepen your approach? Maybe you are a policy maker or a professional in the cultural or social sector, and you want to know more about what art can contribute to participatory processes? You are most welcome!

De Akademie

De Akademie is een initiatief van Bureau Ruimtekoers en heeft als doel kennisontwikkeling en -deling aan te jagen over social design, participatief ontwerp en gemeenschapskunst. De Akademieweek is een samenwerking met kunstcollectief gruppe tag en wordt ondersteund door Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlandse Ambassade in Berlijn, Fonds Soziokultur.

De Akademie

De Akademie is an initiative of Bureau Ruimtekoers and aims to drive the development and sharing of knowledge on social design, participatory design and community art. The Akademieweek is a collaboration with art collective gruppe tag and is supported by the Cultural Participation Fund (NL), the Dutch Embassy in Berlin, and Fonds Soziokultur (DE).

Meer weten over de Akademie?

Neem dan contact op met projectleider Lenn. Ze praat je graag bij over onze ontwikkelingen, programma’s en onderzoeken. Neem contact op, of laat een terugbelverzoek achter!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

Laten we samen leren. Doe mee met de Ruimtekoers Akademie!

Samen met jou onderzoeken en vernieuwen we participatief ontwerp en gemeenschapskunst. Ervaar participatief werken tijdens workshops en verdiep je kennis tijdens lezingen of met onze artikelen. Zo leren en ontwikkelen we samen. Doe je mee?

Ontdek onze Akademie →

© 2024 Bureau Ruimtekoers