Segregatie en kansengelijkheid

Van deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten is bekend dat ze bijdragen aan het concentratie-en leervermogen en de emotionele intelligentie en heel veel andere creatieve en sociale competenties. Hoe waardevol is dat bij thema's als segregatie en kansengelijkheid?

Segregatie en kansengelijkheid

Doordat de ongelijkheid in de maatschappij gekoppeld is geraakt aan thema’s inkomen, opleiding, nationaliteit of etniciteit manifesteren problemen zich ook in de leefomgeving zoals armoede, onveiligheid en criminaliteit. Er zijn veel zorgen om concentraties daarvan in specifieke wijken. Professionals waarschuwen dat deze wijken zonder ingrijpen veranderen in nieuwe getto’s.

De schaamte is zo hevig, dat problemen als armoede in de taboesfeer raken

Schaamte voor je problemen

Ben je jong en woon je in deze wijken? Dan heb je dubbel pech. Niet alleen heb je minder mogelijkheden op een goede opleiding of baan dan jongeren die opgroeien in wijken met hoger gemiddeld inkomen, door stigmatisering en eenzijdige beeldvorming lijkt je levenspad al bepaald tot ongediplomeerd schoolverlaten, armoede en criminaliteit. Mensen die problemen zoals armoede of sociale eenzaamheid ervaren hebben veel last van depressie, weinig vertrouwen, sociaal isolement, slechte gezondheid, stress, psychische problemen, schaamte, slecht slapen en veel zorgen. Dit verhindert hen in ontwikkeling, het vinden van kansen, zorgt voor een groter isolement en minder kans op een baan, wat weer zorgt voor stress, slecht welzijn en nog een hoger risico op armoede. Maar om hulp te vragen voelen zij dat ze zich over een flinke drempel heen moeten stappen. De schaamte is zo hevig armoede in de taboesfeer is geraakt. Armoede is onzichtbaar.

Onze bijdrage

Gelukkig zijn er manieren op te helpen en één daarvan is de deelname aan cultuur. Van deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten is bekend dat ze bijdragen aan het concentratie-en leervermogen en de emotionele intelligentie en heel veel andere creatieve en sociale competenties. En uiteindelijk zorgt deelname aan cultuur ervoor dat eigen kwaliteiten worden aangesproken waardoor veerkracht, zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit. Met onze projecten ontwikkelen we nieuwe culturele methoden om mensen te helpen. En delen we onze inzichten.

Ruimtekoers ontwikkelt programma’s binnen thema’s. Door reflectie op de aanpak en impact van de programma’s onderzoek Ruimtekoers daarmee ook bijdrage van participatief ontwerp en gemeenschapskunst.

Onze thema's

Meer thema's

De energietransitie voor iedereen

Bedrijven en inwoners in Nederland moeten meer doen aan energiebesparing en ...

Inclusieve stadsontwikkeling

Hoe kunnen we de stadsontwikkeling inclusiever maken door de huidige bewoners een ...

De sociale waarde van biodiversiteit en klimaatadaptatie

Steeds meer mensen willen groener leven, wonen en werken, echter vaak zijn het de ...

Segregatie en kansengelijkheid

Van deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten is bekend dat ze bijdragen ...

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2023 Bureau Ruimtekoers