De energietransitie in de woonwijk

Bedrijven en burgers in Nederland moeten meer doen aan energiebesparing en verlaging van de CO2-uitstoot. Laten we de thema’s rondom de energietransitie bundelen met andere maatschappelijke uitdagingen zoals leefbaarheid en zingeving. Hoe kunnen we op die wijze dan uiteenlopende doelgroepen bereiken en betrekken?

Ruimtekoers ontwikkelt programma’s binnen thema’s. Door reflectie op de aanpak en impact van de programma’s onderzoek Ruimtekoers daarmee ook bijdrage van participatief ontwerp en gemeenschapskunst.

Energietransitie in de woonwijk

Bedrijven en burgers in Nederland moeten meer doen aan energiebesparing en verlaging van de CO2-uitstoot: 49% minder C02 uitstoot in 2030. Dat betekent onder andere: woonwijken van het gas af en een verandering van levensstijl voor velen. Dus aan de slag. De ene na de andere innovatie wordt ontwikkeld waarmee meterkasten nóg slimmer worden, huizen nog beter geïsoleerd en energie nog efficiënter wordt verwerkt, opgeslagen en getransporteerd.

Deze omvangrijke transitie zou voor iedereen moeten zijn, toch?

Hoog boven over

Echter, deze energietransitie voelt vaak hoog boven over. In dit technologische perspectief speelt de inwoner die in een kwetsbare positie de eindjes aan elkaar probeert te knopen of de Nederlandse taal niet altijd beheerst geen rol. De transitie die bij uitstek een samenlevingstransitie zou moeten zijn, blijkt er vooral eentje voor een select groepje innovatieve en welbenetwerkte inwoners. Terwijl deze omvangrijke transitie er voor iedereen zou moeten zijn, toch?

Onze bijdrage

Laten we de thema’s rondom de energietransitie bundelen met andere maatschappelijke uitdagingen zoals leefbaarheid en zingeving. Hoe kunnen we op die wijze dan uiteenlopende doelgroepen bereiken en betrekken? Ons antwoord op de taal van ‘terugverdientijden en rendementscijfers’ zijn culturele en artistieke methoden om mensen te bereiken. Tegelijkertijd is het aan de huidige partijen die betrokken zij bij de energietransitie om zich te openen voor nieuwe perspectieven om de innovaties die zij ontwikkelen inclusiever en gelijkwaardiger te maken. Deze processen en ideeën onderzoeken we en inzichten delen we met onze projecten.

Ruimtekoers ontwikkelt programma’s binnen vier thema’s. Door reflectie op de aanpak en impact van de programma’s onderzoek Ruimtekoers daarmee ook bijdrage van participatief ontwerp en gemeenschapskunst.

Onze thema's

Meer thema's

De energietransitie in de woonwijk

Bedrijven en burgers in Nederland moeten meer doen aan energiebesparing en verlaging ...

Inclusieve stadsontwikkeling

Hoe kunnen we de stadsontwikkeling inclusiever maken door de huidige bewoners een ...

De sociale waarde van biodiversiteit en klimaatadaptatie

Steeds meer mensen willen groener leven, wonen en werken, echter vaak zijn het de ...

Segegratie en kansengelijkheid

Van deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten is bekend dat ze bijdragen ...

Participatief ontwerp

De rode draad in alle activiteiten van Bureau Ruimtekoers is de kracht van ...

© 2022 Bureau Ruimtekoers