Onze methode

Wij organiseren géén eenmalige participatieprojecten, maar kiezen voor duurzame relaties met impact die leiden tot blijvende betrokkenheid en waardevolle inzichten voor specifieke thema’s en vraagstukken in die leefomgeving. De kern van onze aanpak is de Ruimtekoersmethode. Die lichten we hieronder toe.

Een methode voor blijvende betrokkenheid & vernieuwende inzichten

Hieronder volgen de bouwstenen van de Ruimtekoersmethode. Deze bouwstenen kwamen naar voren door reflectie en onderzoek naar eigen projecten en door deze inzichten te toetsen aan relevante theorie. In onze projecten staat een thema, vraagstuk of beleidsvraag in de leefomgeving centraal. Zoals de energietransitie, geldzorgen of het meedoen in je eigen wijk. Daarbij is het doel van Ruimtekoers om:

  1. Zowel brede doelgroepen te bereiken en betrekken bij deze vraagstukken. Ook mensen die nog niet eerder betrokken waren.
  2. Als ook hen, samen met beleidsmakers en makers te empoweren om langdurig betrokken te kúnnen en wíllen blijven bij die maatschappelijke vraagstukken.

Ontmoeting en verbeelding met:
Gemeenschapskunst en participatief ontwerp in de leefomgeving

Aan de basis van de methode staat de jonge wetenschappelijke discipline Design Antropologie. Een discipline gericht op participatie in en met de leefomgeving in drie fasen. Kunstenaars hebben bij Ruimtekoers de opdracht om vanuit de leefomgeving en deze aanpak hun projecten te realiseren. Meer over het werken met onze makers? Kijk dan bij makers!

De leefomgeving

Binnen onze projecten wordt de stem van inwoners die normaal niet bereikt worden, gehoord bij maatschappelijke vraagstukken. En beleidsmakers maken nieuw beleid op basis van deze ontmoetingen. Allemaal dankzij de kunstenaar die op deze manier ruimte krijgt om te werken aan nieuwe methoden en doelgroepen bereikt die eerder weinig in aanraking kwamen met kunst en cultuur.

Design Antropologie

Eerst wordt het heden (present) aan de hand van waarden en (latente) behoeften die betrokkenen hebben, via antropologische methoden, inzichtelijk gemaakt. Vervolgens bedenken, maken en presenteren de betrokkenen tastbare en artistieke  toekomstbeelden voor het vraagstuk, vanuit hun gedeelde waarden (future). In een laatste stap reflecteren betrokkenen samen op wat zij hebben gepresenteerd.

Meer over onze makers?

Blijvende betrokkenheid via:
Empowerment in de leefomgeving

Ruimtekoers wil beleidsmakers, kunstenaars én inwoners empoweren om langdurig betrokken te blijven bij vraagstukken en projecten in de leefomgeving. Empowerment omvat kúnnen en wíllen:

  • Kunnen: heeft iemand toegang tot middelen zoals geld, kennis en (sociale) netwerken, dat hen in staat stelt om te participeren?
  • Willen: heeft iemand de bereidheid om deze middelen ook in te zetten?

Wat maakt een overheid, inwoner of kunstenaar nu ‘empowered’. Daarvoor hebben we ‘kunnen’ en ‘willen’ verder onderverdeeld in twee groepen middelen waarop resultaten meten in ieder project. Lees daar meer over bij onze impact.

Wij geven betrokkenen toegang tot de middelen die hen in staat stellen om mee te kúnnen doen

Met onze projecten versterken we bestaande netwerken en zetten waar dat nodig is nieuwe op door het leggen van nieuwe verbindingen. Hoe meer actieve netwerken, hoe meer sociaal draagvlak om langdurig betrokken te blijven.

Met onze projecten maken we ook middelen toegankelijk voor hen die dat nodig hebben. Zo delen we onze methode, kennis, eigen netwerk én hoe wij fondsen en financiering werven. Daarnaast organiseren we De Akademie, waar kennisdeling centraal staat.

Wij motiveren betrokkenen en versterken hun bereidheid om mee te wíllen doen

Met onze projecten ontwikkelen betrokkenen sociale en creatieve competenties zoals veerkracht, zelfvertrouwen en mondigheid. Zij weten beter hun eigen positie te verwoorden en daarmee beter aan te geven wat zij belangrijk achten in de leefomgeving.

Met onze projecten verbeelden we samen met betrokkenen toekomstige scenario’s voor het vraagstuk. Door samen deze mogelijke scenario’s te ontwikkelen raken zij gemotiveerd zelf oplossingen aan te dragen.

Meer over onze impact?

De werkwijze:
In drie stappen naar waardevolle inzichten voor het specifieke vraagstuk én blijvende betrokkenheid

Ieder project organiseren we aan de hand van deze drie stappen. Deze zitten verweven in onze werkwijze.

  • Stap 1: Ontmoeten & kennismaken: De leefwereld van betrokkenen staat centraal in onze aanpak. We verhelderen het vraagstuk en de leefwereld met antropologische methodes zoals veldwerk en we gaan naar de doelgroepen en gemeenschappen toe door een dag mee te lopen met een sleutelfiguur.
  • Stap 2: Samen maken & presenteren: Vervolgens ontwerpen en maken de betrokkenen, samen met een maker een tastbaar toekomstscenario als antwoord op het vraagstuk. Dit kan zo klein zijn als een foto, of zo groot als een theatervoorstelling. Het vertrekpunt zijn de gevonden waarden in de eerste stap.
  • Stap 3: Samen evalueren: Vervolgens blikken we met alle betrokkenen terug op het proces. In een verslag verzamelen we interessante inzichten vanuit de deelnemers op het specifieke vraagstuk in de leefomgeving. Zo delen we drijfveren van betrokkenen én concrete voorstellen voor nieuw beleid, getoetst aan alle stakeholders.

Bij iedere ronde verdiepende betrokkenheid:
Participatie is herhaling en onderhoud

Bij een eenmalig project zijn de gewenste effecten minimaal. Daarom organiseren we projecten vaker zodat de diepte van de betrokkenheid bij de leefomgeving toeneemt. Na drie rondes zijn de betrokkenen in staat om zelfstandig betrokken te blijven. Het is een repetitief proces waarin je keer op keer ontmoet, maakt, reflecteert en weer ontmoet. De resultaten uit een eerste iteratie worden meegenomen in de volgende ronde, en een volgende, etc.

Meer over onze werkwijze?

Practice based research: De Ruimtekoersmethode

Via deze ‘practice based research’ wordt de methode aangescherpt via besloten en publieke reflectiesessies met makers, onderzoekers, instellingen en partijen uit het sociale en fysieke domein. Relevante inzichten worden gedeeld met artikelen en in de workshops. Wil je meedoen? Neem dan contact op met Sanne: sanne@ruimtekoers.nl.

Meer weten over de Akademie?

Neem dan contact op met projectleider Sanne. Ze praat je graag bij over onze ontwikkelingen, programma’s en onderzoeken. Neem contact op, of laat een terugbelverzoek achter!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2022 Bureau Ruimtekoers