Gino van Zolingen: Samen werken aan grotere duurzaamheid in de culturele sector

Ben jij ook bezig met de vraag ‘Hoe organiseer ik een structuur die bijdraagt aan langdurigheid van mijn project?’ Kom dan zeker naar de Ruimtekoers Akademie Talk op 12 oktober in Huis voor de Wijk.

Gino van Zolingen

De helende uitwerking die deelname aan cultuur kan hebben op mensen, is inmiddels wel duidelijk geworden.

Gino van Zolingen, programma-adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), komt meepraten over langdurigheid in projecten. Hier lees je alvast een voorproefje …

Een van de programma’s van het FCP is Samen cultuur maken. Het idee daarachter is het aanjagen van samenwerking tussen het sociaal en cultureel domein om op die manier cultuur voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. ‘Partners in het sociaal domein zijn nodig om cultuur bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te kunnen brengen. Daarnaast zijn ze een belangrijke steun bij het bestendigen van een project’, zegt Gino.

‘De helende uitwerking die deelname aan cultuur kan hebben op mensen, is inmiddels wel duidelijk geworden, zeker na de coronaperiode. Het zorgt voor ontmoeting, draagt bij aan de actieve rol die iemand speelt in de samenleving, en het zorgt voor een inclusievere maatschappij.

Dansen op recept

Een ander project dat Gino als voorbeeld noemt is ‘Dans op recept’. (Door DeDansDivisie en Revalidatie Friesland, red.) Zaken als deze geven aan dat, ook buiten het culturele domein, de waarde wordt gezien die cultuur heeft voor mensen. Daarmee ontstaat een bredere basis van partijen die cultuur aanjagen en mee ondersteunen. Het werken aan een grotere duurzaamheid in de sector zie ik als een belangrijke taak van ons fonds. Dat doen we door te bouwen aan een netwerk van sterke partners en door kennisdeling te bevorderen.’

Zuiderstroom

Hij noemt het project Zuiderstroom van Ruimtekoers als een mooi voorbeeld waarbij partners uit het sociaal domein zijn aangehaakt bij cultuurmakers: jongerenwerkers en een buurtfanfare werken samen met professionele artiesten en jongeren die een carrière in de muziekwereld ambiëren. Gino: ‘De kans op een mooie spin-off van een project, zit ‘m in de keuze van de partners die je erbij betrekt. Zij kunnen helpen om een project of de resultaten daarvan breder of verder te dragen. Als ik kijk naar de samenwerking met kringloopwinkel 2Switch voor de voorstelling Iedereen wordt mens en Alleen sukkels hebben het druk, dan vind ik dat op meerdere vlakken een heel goede aanpak. Medewerkers van 2Switch komen in hun kracht, de voorstellingen spreken een breed publiek aan, 2Switch biedt een laagdrempelig en toegankelijk podium én maakt het mogelijk om de slagkracht van het project te vergroten via andere vestigingen of andere kringloopwinkels.’

Regionaal ecosysteem

In de zoektocht naar standvastige ondersteuning en financiering van projecten zijn juiste partners dus van levensbelang. Op dit moment zijn er nog wat barrières te slechten. Gino pleit voor ontschotting tussen sectoren en de creatie van een regionaal ecosysteem waarbij het cultureel en het sociaal domein in een soort natuurlijk verlopende samenwerking verbonden zijn. ‘Je ziet nu dat bijvoorbeeld wethouders nog erg op hun eigen aandachtsgebieden gericht zijn. Logisch, maar als landelijk het Ministerie van Volksgezondheid de kracht van cultuur omarmt, moet er op meer lokaal niveau ook zo’n link tussen die twee gebieden mogelijk zijn. Ik ben enorm voorstander van minder eilandjespolitiek.’

Van de maker zelf wordt ook iets gevraagd. Meer ondernemerschap, denk aan crowdfunding voor de kunst. ‘Door actief hun eigen achterban te mobiliseren, ontstaat ook meer draagvlak voor cultuur’, legt Gino uit. ‘Het is een optelsom van meerdere factoren; capacity building en community building. Kennis delen, mensen uit verschillende sectoren samenbrengen. De Ruimtekoers Akademie is hiervan een mooi voorbeeld. Het gaat erom dat we sámen cultuur maken, dat iedereen toegang krijgt tot kunst en cultuur, dáárvoor zet ik me elke dag vol in.’

Meedoen? Deelname aan het avondprogramma is gratis, maar meld je wel even aan via onderstaande knop:

Meedoen?

© 2024 Bureau Ruimtekoers