Langdurig betrokken zijn heeft als effect dat mensen zich veilig gaan voelen en het resulteert in dat zij kunnen meedoen in de maatschappij. Hoe creëer je die langdurigheid?

Na wat schuiven met stoelen heeft de zaal in Huis vóór de Wijk in Immerloo zich goed gevuld met gasten. De tweede Ruimtekoers Akademie-avond gaat van start als Yosser Dekker aftrapt met: ‘Het thema van vanavond is: hoe organiseren we langdurigheid in sociale kunstprojecten? Wat betekent dit voor jullie?’

Alleen sukkels hebben het druk 😉

Tijdens het Ruimtekoers Akademie-middagprogramma waren theatermaaksters Karlijn van Kruchten en Lara Staal de workshopleiders.

Karlijn van Kruchten heeft onlangs samen met medewerkers van 2Switch Arnhem, een kringloopwinkel, een sociaal kunstproject gemaakt dat resulteerde in een film. Op verzoek van Karlijn wordt een scène uit de film vertoond. Joyce, een van de hoofdrolspeelsters, is zingend in beeld. Voorafgaand aan de film heeft Karlijn een jaar antropologisch onderzoek gedaan met 2Switch-medewerkers. Door dit proces heeft Joyce de kracht gekregen om mee te doen aan de film: Alleen sukkels hebben het druk.

Joyce voelt weer wanneer ze in haar kracht staat en kan daardoor makkelijker meedoen in Arnhem. Hoe kun je er na zo’n project voor zorgen dat de impact langdurig wordt en dat deze projectaanpak onderdeel wordt van het Arnhemse hulpaanbod?

De zaak Samuel

Lara Staal is ook theatermaker en heeft veel verschillende projecten gedaan. Een groot deel van haar projecten heeft zij samen met de organisatie Here to Support ontwikkeld, waaronder de film: De zaak Samuel. De film brengt de complexiteit en onmenselijkheid in beeld van het vluchtelingenbeleid in Nederland en Europa. Lara en Here to Support zijn voor deze film gaan samenwerken, omdat zij beide dit maatschappelijk vraagstuk meer zichtbaarheid wilden geven.

Here to Support

Here to Support is een organisatie die vluchtelingen in Nederland helpt om tijdelijk onderdak te vinden en hen te helpen een menselijke kwaliteit van leven te waarborgen. Voor de financiering van dit project liepen zij tegen het probleem aan dat dit soort sociale kunstprojecten lastig zijn om gefinancierd te worden. Fondsen die subsidies verstrekken, vragen altijd om vernieuwing en kwantificatie. ‘Een ouderwets uitgangspunt,’ zegt Lara, ‘Werken met kwetsbare groepen vraagt om langdurige betrokkenheid. Langdurig betrokken zijn heeft als effect dat mensen zich veilig gaan voelen en het resulteert in dat zij kunnen meedoen in de maatschappij.’

Dansen op recept

Ook Gino van Zolingen is 1 van de sprekers, hij is adviseur bij Fonds voor Cultuurparticipatie. Hij vertelt over een drietal projecten die hij met succes heeft zien groeien. Eén van die projecten komt uit Friesland: Dansen op recept, een project waarbij mensen met Parkinson, door te dansen met professionele dansers, even niet voelen welke beperkingen zij door hun ziekte hebben. Een mooi voorbeeld, waarbij een sociaal kunstproject de samenwerking heeft opgezocht met zorgverzekeraars om dit aanbod voor een grotere doelgroep beschikbaar te maken. Op die manier draagt dit sociale kunstproject heel mooi bij aan langdurigheid.

Lara Staal

Werken met kwetsbare groepen vraagt om langdurige betrokkenheid. Langdurig betrokken zijn heeft als effect dat mensen zich veilig gaan voelen en het resulteert in dat zij kunnen meedoen in de maatschappij.

Langdurige samenwerkingen

Samenwerkingen vinden in sociale kunstprojecten, die bijdragen aan de langdurigheid van het project, blijven lastig. Lara, en Savannah Koolen, Mohamed Bah, en Malou Lintmeijer van Here to Support, geven allen aan dat zij ook de ervaring hebben. Ze hadden in meerdere projecten teams van verschillende partners, die in principe goed zouden kunnen bijdragen aan de langdurigheid van het sociale kunstproject. Omdat er bijvoorbeeld teveel verschíllende partijen betrokken waren, kon er toch geen subsidie voor verstrekt worden. Dit is precies waar veel makers op dit moment mee te maken hebben. Gino geeft ook eerlijk aan dat dit een lastig punt is.

Een app voor vluchtelingen

Mohamed Bah vertelt dat er vertrouwen en de rust voor hem werd gecreëerd door de oprichters van Here to Support – Savannah en Malou – toen hij de organisatie net leerde kennen. Er ontstond daardoor bij hem de ruimte om mee te werken aan het ontwikkelen van een app voor vluchtelingen in Amsterdam. ‘Weten dat je een slaapplek en eten hebt, zorgt voor veiligheid. Vanuit die veiligheid kun je je weer mens voelen en ontstaan er mogelijkheden en vertrouwen om mee te doen aan de maatschappij.’

Dat was een mooie afsluiter van de avond, en het is ook wat Ruimtekoers vaak ervaart in het werken met makers aan sociale kunstprojecten. Meedoen aan sociale kunstprojecten draagt bij aan de eigenwaarde en zelfontwikkeling van mensen. En dat zorgt er weer voor dat ze zeggenschap voelen over maatschappelijke vragen. Het enige is: dat kost tijd. En het zou mooi zijn als die tijd nog meer gefaciliteerd kan worden voor de sociale kunstprojecten van makers. Want zo werken we door langdurigheid aan een maatschappij waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

© 2024 Bureau Ruimtekoers