Op 16 november ontmoetten we elkaar bij de Voorkamer in Utrecht. Hier hebben Here to Support en de community van de Voorkamer de handen ineengeslagen voor de Akademie-workshop van die dag.

Wat zijn de vragen en uitdagingen waar je mee te maken krijgt als je je bezighoudt met co-creatie als basis voor je werk?

We worden warm ontvangen op de ontmoetingsplek van de Voorkamer. De groep is een mix van eerdere bezoekers van de Akademie en nieuwe gezichten. Er zijn ontwerpers, onderzoekers en producenten, en allemaal houden ze zich op een manier bezig met co-creatie en participatieve werkvormen.

De Voorkamer en Here to Support

Pim is initiatiefnemer van de Voorkamer. De Voorkamer is in 2016 opgezet met het idee om integratie en inclusie anders aan te pakken. Integratie door co-creatie werd het motto.

Het team van Here to Support is vandaag uit Amsterdam naar Utrecht gekomen om samen met de Voorkamer de workshop te geven. Here to Support heeft net als de Voorkamer veel ervaring met het bouwen van een community en het opzetten van co-creatie projecten.

Meer over de Voorkamer en Here to Support lees je in dit artikel.

 

Skill thresholds

Meghann, zelf onderdeel van de Voorkamer community, is ook aanwezig. Zij deed als cultureel geograaf bij de Universiteit Wageningen samen met collega’s onderzoek naar de aanpak van de Voorkamer. En dan specifiek naar de verschillende skill thresholds van de activiteiten. Een low skill-activiteit zoals borduren, waar iedereen welkom is zonder ervaring, werkt bijvoorbeeld volgens de onderzoekers als: het samen in uitvoering brengen van een safe space en het creëren van een plek om herinneringen op te halen. Een high skill-activiteit, zoals een muzikale samenwerking, werkt volgens de onderzoekers als: het bezoeken van elkaars comfort zone.

Aan de slag!

Na de inspirerende introducties was het tijd om te beginnen aan de opdracht van die middag. In groepjes van 5 personen gingen we in gesprek over wat co-creatie en community-werk betekenen voor onze eigen praktijk. Het bleef niet bij praten; elke groep kreeg potloden, vellen papier, een aantal lino-mesjes en stukken lino. Met als doel om op basis van het gesprek tot een gezamenlijk ontwerp te komen dat we uiteindelijk gingen drukken op tassen van PrintRights, een initiatief van Here to Support.

Co-creatie als basis van je werk

De eerste serie vragen ging over het definiëren van participatie, co-creatie en samenwerking. Wat voor soort community hoop je met je werk te creëren? En wat is eigenlijk het verschil tussen co-creatie en samenwerking? Er werden discussies gevoerd en ideeën uitgewisseld. Ondertussen schreven en schetsten we mee op papier.

Individuele ambities en collectieve doelen

De volgende set vragen ging over processen, relaties en rollen. Met vragen als: In het proces van co-creatie binnen jouw initiatief, hoe zijn deelnemers en organisatoren verschillend betrokken? En onder welke voorwaarden? Tot slot volgenden nog een aantal vragen over de uitkomsten: het werken met doelen en het toewerken naar impact. Hoe herken en erken je bijvoorbeeld zowel de individuele ambities van deelnemers als de collectieve doelen in een co-creatie proces?

Samen maken:
een lino-ets maken als low skill-activiteit

Na het praten was het tijd om te ontwerpen. Wat is er blijven hangen uit het gesprek? En hoe is dit te vertalen naar een lino-ets? Hoewel het uiteindelijk één druk wordt, heeft iedere deelnemer een eigen stukje lino. Goede samenwerking is dan ook essentieel; het ontwerpen was meteen een kans om co-creatie in de praktijk te brengen. Samen bezig zijn met de etsen bracht de deelnemers soms letterlijk dichter bij elkaar, er werden verschillende rollen aangenomen en er werd gewerkt aan een gezamenlijke visie. Als afsluiting van de workshop presenteren de groepen hun gedrukte ontwerp aan elkaar. Welke delen van het gesprek gaven de inspiratie voor hun ontwerp? En hoe zijn ze samen tot dit resultaat gekomen?

Ik vind het heel erg tof om met verschillende ontwerpers dieper in te gaan op co-creatie, community en mensen bij je werk betrekken. In de ontwerppraktijk blijft het soms oppervlakkig, maar de enige manier om het diepgaander te maken is om het met elkaar uit te gaan zoeken. De Voorkamer was daar de perfecte plek voor, het is zo’n goed voorbeeld van wat er kan. Wat ik merkte was dat samen iets gaan maken meteen zorgde voor intimiteit. Zo creëer je een setting waarin je makkelijker de diepte in gaat. Dit neem ik ook mee naar mijn eigen praktijk.

Mirthe Vos, deelnemer

Tot slot eten we samen. Geheel in de traditie van de Voorkamer, genieten we aan een lange tafel van een heerlijke maaltijd die bereid is door de community van de Voorkamer. Er wordt nagepraat en er is de kans voor deelnemers uit de verschillende groepen om elkaar beter te leren kennen. We kijken terug op een inspirerende middag waarin we niet alleen leerden over co-creatie en community, maar ook de kans kregen om dit meteen in de praktijk toe te passen.

Ook lezen over de andere workshops van deze module?

© 2024 Bureau Ruimtekoers