Over de Akademie

In de Akademie van Bureau Ruimtekoers vindt verdieping plaats door met kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers te reflecteren op social design en participatieve ontwerpmethoden.

Akademie voor social design, participatief ontwerp en gemeenschapskunst

Met onze Akademie jagen we kennisontwikkeling en -deling aan. Leggen we nieuwe verbindingen tussen makers en ontwerpers onderling en organisaties en instellingen buiten de sector. Met als doel de creatieve sector en haar makers te versterken én social design, participatief ontwerp en gemeenschapskunst te positioneren als serieuze tools voor inclusieve participatie en beleidsvorming in het sociale en ruimtelijke domein. De Akademie bestaat uit drie programma’s:

Voor de makers van morgen

De maker van morgen werkt participatief. Niet langer gaat staat de maker centraal, maar het samen ontwikkelde en gedragen resultaat.

Met én voor de makers van vandaag en morgen organiseren we diverse workshops en publieke avondprogramma’s. Daar delen makers hun kennis en ervaring met social design en participatieve kunstprojecten om verdere ontwikkeling en verdieping van inhoudelijke deskundigheid en artistiek vakmanschap te stimuleren.

Meer weten of meedoen?

De methode Ruimtekoers & Design antropologie

Samen met opdrachtgevers, makers, onderzoekers en deelnemers reflecteren we op de aanpak in onze projecten. Ieder project is opgezet vanuit dezelfde ‘Methode Ruimtekoers’.

We beogen een werkwijze te ontwikkelen waarmee, via kunst en ontwerp, inclusieve vormen van participatie bij vraagstukken in het sociale en ruimtekoers domein mogelijk worden gemaakt. De basis is de ontwerpbenadering design antropologie.

Meer weten of meedoen?

Focus: met aandacht verdiepen in aanpak en impact van projecten

We organiseren en ontwikkelen meer dan 20 projecten per jaar. Wat zijn specifieke uitkomsten van een project en wat betekenen die makers en beleidsmakers in het specifieke veld of domein?

Rondom presentaties van onze projecten organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waarin we samen met deelnemers reflecteren op het proces en wat het voor hen heeft gedaan. Zo ervaren we samen de kracht van participatief werken en maken.

Meer weten of meedoen?

Aanleiding voor onze Akademie:
een weerbare creatieve en culturele sector

De afgelopen drie jaar hebben culturele instellingen, maar met name ook culturele makers, ontwerpers en kunstenaars de kwetsbaarheid van de sector aan den lijve ervaren. Opdrachten vielen weg en de inhoudelijke ontwikkeling van artistieke professionals ligt stil. De Coronapandemie mag dan wel de directe aanleiding zijn, maar de kwetsbaarheid van de sector is niet nieuw. Aanhoudende bezuinigingen leidden tot een kaalslag en een sector die zich terug heeft getrokken achter de muren van hun musea en theaterzalen. Slechts een selectief groepje weet de weg naar het kunst- en cultuuraanbod te vinden.

De maker van vandaag en morgen?

Daarom zien wij de lessen van de Coronapandemie als een kans om de sector sterker en weerbaarder te maken. Wat ons betreft zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat kunst en ontwerp niet alleen te vinden zijn achter een kassahokje. Maar dat kunst en ontwerp altijd en overal toegankelijk zijn.

De maker van morgen is verbonden met de omgeving en weet met het ontwerp- en kunstenaarsperspectief te inspireren en prikkelen, daar waar mensen werken, naar school gaan of de boodschappen doen. Alleen Wanneer kunst en ontwerp een wezenlijk onderdeel zijn van het dagelijks leven, wordt de impact ervan duidelijk en de sector onmisbaar.

Aan de slag met Ruimtekoers

Sinds de Coronapandemie is Ruimtekoers als jaarlijks festival op zoek gegaan naar andere werkwijzen en verdienmodellen. Deze zoektocht is in volle gang en resulteerde in een nieuwe organisatie: Bureau Ruimtekoers. Met haar projecten experimenteert Bureau Ruimtekoers met het inzetten van kunst en cultuur in de leefomgeving. Dit resulteerde in een aanpak die kunstenaars, beleidsmakers en inwoners gelijkwaardig betrekt bij vraagstukken.

Laten we samen leren over de hoe!

Maar goed, hoe pak je nou zoiets aan? Hoe maak je als kunstenaar een project in en met leefomgeving? Hoe zet je als beleidsmaker de opdracht uit? En hoe kan je als inwoner aanjagen en anderen motiveren mee te doen? Check in bij onze programma’s, want dan kunnen we samen op zoek!

Meer weten over de Akademie?

Neem dan contact op met projectleider Lenn. Ze praat je graag bij over onze ontwikkelingen, programma’s en onderzoeken. Neem contact op, of laat een terugbelverzoek achter!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2024 Bureau Ruimtekoers