De Akademie

In het Akademieprogramma van Bureau Ruimtekoers vindt verdieping plaats door met kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers te reflecteren op participatieve ontwerpprojecten, gemeenschapskunst en de Ruimtekoers methode.

Akademie voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst

Ruimtekoers nodigt met workshops, lezingen en onderzoeksprojecten zowel makers, als instellingen en overheden uit om samen te leren en reflecteren op de werkwijze en impact van participatieve kunstprojecten in Nederland. Met als doel enerzijds de culturele sector weerbaarder te maken, anderzijds om participatieve kunst te ontwikkelen en te presenteren als een serieuze optie voor beleidsvorming en probleemoplossing in de leefomgeving. De Akademie bestaat uit twee programma’s:

De Ruimtekoers Akademie: voor de makers van vandaag en morgen

Met én voor de makers van vandaag en morgen organiseren we diverse workshops en publieke avondprogramma’s. Daar delen makers hun kennis en ervaring met participatieve kunstprojecten, om verdere ontwikkeling en verdieping van inhoudelijke deskundigheid en artistiek vakmanschap te stimuleren.

Meer weten of meedoen?

Onderzoeksprogramma: De Ruimtekoersmethode

Samen met makers, onderzoekers, instellingen en partijen uit het sociale en fysieke domein werkt Ruimtekoers aan een methode voor participatieve kunst in de leefomgeving via ‘practice based research’. Het team van Ruimtekoers onderzoekt haar eigen projecten samen met de makers en andere professionals en deelt relevante inzichten in artikelen en in de workshops.

Meer weten of meedoen?

Aanleiding:
een weerbare culturele sector

De afgelopen twee jaar hebben culturele instellingen, maar met name ook culturele makers, ontwerpers en kunstenaars de kwetsbaarheid van de sector aan den lijve ervaren. Opdrachten vielen weg en de inhoudelijke ontwikkeling van artistieke professionals ligt stil. De Coronapandemie mag dan wel de directe aanleiding zijn, maar de kwetsbaarheid van de sector is niet nieuw. Aanhoudende bezuinigingen leidden tot een kaalslag en een sector die zich terug heeft getrokken achter de muren van hun musea en theaterzalen. Slechts een selectief groepje weet de weg naar het kunst- en cultuuraanbod te vinden.

De maker van vandaag en morgen?

Daarom zien wij de lessen van de Coronapandemie als een kans om de sector sterker en weerbaarder te maken. Wat ons betreft zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat kunst niet alleen te vinden is achter een drempel of kassahokje. Maar dat kunst altijd en overal toegankelijk is. De maker van morgen is verbonden met de leefomgeving en weet met het kunstenaarsperspectief te inspireren en prikkelen, daar waar mensen werken, naar school gaan of de boodschappen doen. Wanneer kunst een wezenlijk onderdeel is geworden van het dagelijks leven van iedereen, wordt de impact van kunst duidelijk en de sector onmisbaar.

Aan de slag met Ruimtekoers

Sinds de Coronapandemie is Ruimtekoers als jaarlijks festival op zoek gegaan naar andere werkwijzen en verdienmodellen. Deze zoektocht is in volle gang en resulteerde in een nieuwe organisatie: Bureau Ruimtekoers. Met haar projecten experimenteert Bureau Ruimtekoers met het inzetten van kunst en cultuur in de leefomgeving. Dit resulteerde in een aanpak die kunstenaars, beleidsmakers en inwoners gelijkwaardig betrekt bij sociale en fysieke vraagstukken.

Binnen onze projecten wordt de stem van inwoners die normaal niet bereikt worden, gehoord bij maatschappelijke vraagstukken. En dat beleidsmakers nieuw beleid maakten op basis van deze ontmoetingen. Allemaal dankzij de kunstenaar die op deze manier ruimte krijgt om te werken aan nieuwe methoden en doelgroepen bereikt die eerder weinig in aanraking kwamen met kunst en cultuur.

Ruimtekoers werkt nu aan twee programma’s waarmee enerzijds makers worden geholpen bij het ontwikkelen van vakmanschap en anderzijds wordt gewerkt aan een methodische doorontwikkeling voor participatieve kunst in de leefomgeving.

Laten we samen leren over de hoe!

Maar goed, hoe pak je nou zoiets aan? Hoe maak je als kunstenaar een project in de leefomgeving? Hoe zet je als beleidsmaker de opdracht uit? En hoe kan je als inwoner aanjagen en anderen motiveren mee te doen? Check in bij onze programma’s, want dan kunnen we samen op zoek!

Meer weten over de Akademie?

Neem dan contact op met projectleider Sanne. Ze praat je graag bij over onze ontwikkelingen, programma’s en onderzoeken. Neem contact op, of laat een terugbelverzoek achter!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2022 Bureau Ruimtekoers