Workshop: Unpacking Co-creation & communities through making. Met de Voorkamer en Here to Support

Wat betekent het eigenlijk om een ruimte, programma's en een support-netwerk te co-creëren met leden van de community? Wat zijn de vragen en uitdagingen waar je mee te maken krijgt als je je bezighoudt met co-creatie als basis voor je werk?

Workshop:
Unpacking co-creation & communities through making. Met de Voorkamer en Here to Support.

De Voorkamer en Here to Support geloven dat integratie niet kan worden bereikt door mensen enkel onpersoonlijke procedures en regels te laten volgen, maar dat het ontstaat door persoonlijke relaties en het gevoel te hebben een onderdeel te zijn van een community. En kunst speelt daarin een grote rol! De Voorkamer en Here to support nemen je in deze workshop mee in hun manier van werken, de tools die ze inzetten, en de principes en perspectieven die voor hun basisvoorwaarden zijn.​

Co-creatie zit in het DNA van De Voorkamer en Here to Support. Het proces van het gezamenlijk creëren van ruimtes waar mensen bij horen, samen met de gemeenschappen die er wonen, gaat verder dan participatie en verder richting gedeelde verantwoordelijkheid. Maar wat betekent het om een ruimte, programma’s en een support-netwerk te co-creëren? Wat zijn de vragen en uitdagingen waar je mee te maken krijgt als je je bezighoudt met co-creatie als basis voor je werk?


De Voorkamer and Here to Support consider co-creation as a core element in their DNA. The ongoing process of collaboratively crafting spaces for belonging with the communities who inhabit it, goes beyond participation and further towards shared responsibility.

But what does it actually mean to co-create a space, programs and support network with community members? What are the questions and challenges one might face while engaging in co-creation as a fundamental practice? The two initiatives, de Voorkamer and Here to support, will share their ways of working, principles and attitudes, through concrete examples and a reflective dialogue. Throughout the session, we will unpack co-creation within  different themes, challenges and practices.

Basisvoorwaarden opnieuw bevragen

De Voorkamer en Here to support nemen je in deze workshop mee in hun manier van werken, de tools die ze inzetten en de principes en perspectieven die voor hun basisvoorwaarden zijn (maar toch ook altijd weer overnieuw bevraagd moeten worden). Ze doen dat aan de hand van concrete voorbeelden en een dialoog met alle deelnemers. De uitdagingen en soms ook moeilijkheden van co-creatie worden tijdens de sessie uitgediept. Dit gaan we doen door middel van het werken met onze handen: we gaan aan de slag met linosnede en textielprint, technieken die door DV en HTS vaak ingezet worden als communicatiemiddel. De sessie wordt gevolgd door een diner, gemaakt door de community.

We aim to offer a space for mutual-learning, reflection and inspiration, while working with our hands during a print workshop. The session will be followed by dinner and a moment of togetherness. The session will be held both in Dutch and English.

Praktische informatie

Maximaal 15 personen per workshop. Kosten per workshop: 12,50 euro. De avondbijeenkomst is gratis en toegankelijk voor ongeveer 50 personen.

Wil je alle drie de workshops bijwonen? Dan kost dat slechts 30 euro. We raden je aan om alle drie de workshops en het publieke programma van de tweede module te volgen, maar deelname aan een of twee is ook mogelijk. Deze sessie zal zowel in het Nederlands als in het Engels gehouden worden.

Uitverkocht? Mail sanne@ruimtekoers.nl voor een plekje op de wachtlijst.

Sold out? Send an e-mail to sanne@ruimtekoers.nl for a place on the waiting list.

Let op: je kunt je ticket niet retourneren, we geven geen geld terug.

Please note: you cannot return your ticket, we do not give a refund.

Adresgegevens

Kanaalstraat 225, 3531 CJ Utrecht, Nederland

Voor de makers van morgen

Bureau Ruimtekoers organiseert, met toonaangevende kunstenaars en ontwerpers, twee modules met in totaal zes programma’s, voor makers die willen werken aan deskundigheid en vakmanschap op het gebied van participatief ontwerp, gemeenschapskunst en cultuurparticipatie.

Over de module “Ontwikkelen van vakmanschap”

Tijdens de drie workshops en het publieke programma in de tweede module, werken we aan het verdiepen van artistiek vakmanschap vanuit verschillende participatieve maak- en onderzoeksmethoden. Hoe wordt maatschappelijke impact versterkt, en welke toegevoegde waarde kan dit zijn voor je eigen praktijk? Als onderdeel hiervan worden er ervaringen gedeeld over het zoeken van aansluiting bij overheidspartijen voor borging en het creëren van langetermijn-impact van je praktijk.

Meer over de module?

Over de Voorkamer

De Voorkamer heeft in 2016 haar deuren geopend als een plek om culturen te ontmoeten; een plek om je thuis te voelen, een veilige plek voor nieuwe ervaringen. De talenten van statushouders, mensen die in asielzoekerscentra wonen en de lokale gemeenschap komen samen.

De Voorkamer, since 2016, is an open space to meet other cultures; a place to belong, a safe place for new experiences. Here, the talents of status holders, people living in asylum seekers’ centers, and the local community are encouraged. De Voorkamer believes integration cannot be achieved solely by making people follow impersonal procedures and regulations; rather it is realized in an individual’s sense of belonging. 

Over Here to Support

Sinds 2013 faciliteert Here to Support samenwerking tussen ongedocumenteerde migranten, vluchtelingen in limbo, vluchtelingen- en migrantencollectieven, en kunstenaars, makers, schrijvers, designers, theoretici, journalisten en academici. HtS streeft naar samenwerkingsverbanden op basis van gelijkwaardigheid, in een samenleving die gekenmerkt wordt door fundamentele ongelijkheid. Hoewel ongedocumenteerden in Nederland zo goed als geen mensenrechten hebben, hebben ze wel het recht om zich te uiten door middel van kunst en protest.

Since 2013, Here to Support facilitates collaboration between undocumented migrants, refugees in limbo, self-organised refugee- and migrant-collectives, and cultural producers, writers, artists, theorists, journalists and academics. HtS strives for collaborations based on equality in a society that is characterized by fundamental inequality. Even though undocumented migrants hold an almost rightless position in the Netherlands, they do have the right to express themselves through protest and art.

Meer weten over de Akademie?

Neem dan contact op met projectleider Sanne. Ze praat je graag bij over onze ontwikkelingen, programma’s en onderzoeken. Neem contact op, of laat een terugbelverzoek achter!

Blijf op de hoogte van Ruimtekoers en de Akademie

Schrijf je in en ontvang zes keer per jaar de Ruimtekoers nieuwsbrief!

© 2024 Bureau Ruimtekoers