Onze participatie en communicatie is voor iedereen

Wij gebruiken de kracht van verbeelding en diversiteit. Onze aanpak leidt toegankelijke en gelijkwaardige participatie en communicatie.

Onze aanpak in twee stappen:

Kunstenaar in gesprek

We starten met de analyse

Wij analyseren samen met onze opdrachtgever en de doelgroep het vraagstuk. We combineren ‘deskresearch’ met onderzoek naar behoeften door met mensen in gesprek te gaan in de publieke ruimte. Zo ontwikkelen we een strategie en aanpak.

En ontwikkelen betrokkenheid

Vervolgens zetten we aan tot bewustwording en actie bij de doelgroep via communicatiecampagnes. Of werken we met de doelgroep en opdrachtgever toe naar duurzame en gedragen visies, ontwerp- en beleidsoplossingen.


4 x uitgangspunten voor succesvolle
participatie en communicatie

Onze aanpak leidt tot betrokken inwoners en breed gedragen oplossingen met een soepel realisatieproces.

Vrouw en man bij toko

1 De leefwereld van deelnemers staat centraal

We werken samen met organisaties, rolmodellen en ambassadeurs waar onze doelgroepen bekend mee zijn. Geen prestigieuze top-down plannen, aan de basis van ons participatieproces liggen gedegen en duurzaam verbonden netwerken. Wij maken het vraagstuk bespreekbaar door deze aan te laten sluiten op de leefwereld van de participanten, hoe divers de groep betrokkenen ook is.

We knopen praatjes aan op straat, laten ons haar knippen bij de buurtkapper en bestellen een biertje in de voetbalkantine.


Vrouw in gesprek met jongeren

2 Ieders visie is gelijkwaardig en doet er toe

Jouw maatschappelijk probleem gaat alle betrokkenen aan. Wij zorgen ervoor dat moeilijk te bereiken groepen een volwaardige stem hebben in het participatieproces. Daarom zijn onze methoden voor iedereen transparant en worden alle zienswijzen en perspectieven even belangrijk gemaakt.

Wij ontwerpen het participatieproces zodat iedereen vanuit eigen ervaring en kunde een expert is. Als experts komen we tot een gezamenlijke oplossing.


3 Verbeeldingskracht als aanjager van participatie

Wij werken met kunstenaars en ontwerpers vervolgens samen met de deelnemers een mogelijk toekomst verbeelden als antwoord op het vraagstuk. Wij zorgen ervoor dat oplossingen realistisch blijven Γ©n met enthousiasme worden gedragen door inwoners Γ©n beleidsmakers.

In al onze projecten gaan de deelnemers ‘aan’ doordat mogelijke oplossingen direct worden verbeeldt. Dit enthousiasme leidt tot draagvlak en betrokkenheid om daarna zelf aan de slag te gaan!


meisje in vensterbank

4 Met een soepel realisatieproces

Wij ontleden ingewikkelde vraagstukken tot een overzichtelijk stappenplan. We zijn scherp op de planning en hebben gevoel voor politieke belangen. Zo worden abstracte ideeΓ«n getransformeerd tot heldere en uitvoerbare plannen met draagvlak.

We leren van onze ervaringen door te reflecteren op onze aanpak. De daaruit voortkomende inzichten nemen we mee in het huidige en de volgende participatieprocessen.

Ik wil graag meer weten over de aanpak!

Neem contact met me op: